MSB en de PA

In de algemene ziekenhuizen zijn sinds 1 januari jl. Medisch Specialistische Bedrijven (MSB) gevormd. MSB is een zelfstandige onderneming van medisch specialisten binnen de ziekenhuizen. Eén van de voorwaarden voor deze MSB is het hebben van personeel in loondienst. Onder andere PA’s kunnen hiervoor worden benaderd. Hierbij is er, bij een overgang naar het MSB, voor de desbetreffende werknemer dus sprake van verandering van werkgever. De NAPA adviseert om goed aandacht te besteden aan op welke wijze vorm wordt gegeven aan de arbeidsvoorwaarden. Zeker in het geval waarbij werknemers individuele afspraken aangaan. In samenwerking met het FBZ kan de NAPA, onder voorwaarden, leden welke worden benaderd voor een overgang naar een MSB, eventueel hulp en ondersteuning bieden. Dit geldt vooral daar waar het groepen werknemers betreft. Voor meer informatie, raadpleeg de website of stuur een e-mail.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer