Multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom herzien

Afbeelding voor Multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom herzien

In de afgelopen maanden hebben veel deskundigen gewerkt aan de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom.

De richtlijn is inmiddels door de betrokken organisaties geautoriseerd. Corrie Siegers-Siebelink, PA interne geneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis nam deel aan de werkgroep  namens NAPA. De herziene richtlijn staat vanaf vandaag online op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/q-koortsvermoeidheidssyndroom

Deelname richtlijnontwikkeling

Sinds 2018 wordt NAPA betrokken bij de richtlijnontwikkeling en – herziening die door bijv. het Kennisinstituut van de federatie medisch specialisten of het Zorginstituut worden begeleid. De vakgroepen binnen NAPA worden met regelmaat gevraagd om personen van de vakgroep met kennis van het onderwerp af te vaardigen. In de richtlijn gaat het soms ook om afspraken wie wat mag doen. De commissie vakgroepen houdt bij welke personen aan welke richtlijnen deelnemen en geeft daarbij adviezen en ondersteuning.

Lees hier het interview met Corrie Siegers in NAPA Magazine over haar rol bij de herziening van de richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom en welke stappen daarbij worden doorlopen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer