Nader onderzoek naar visitatiemodellen voor PA’s

Afbeelding voor Nader onderzoek naar visitatiemodellen voor PA’s

In april heeft het bestuur van de NAPA aan de commissie kwaliteit de opdracht verleend om nader onderzoek te doen naar diverse modellen voor kwaliteitsvisitatie voor Physician Assistants. De commissie gaat in gesprek met diverse aanbieders van visitatiemodellen en stelt een plan van aanpak op hoe de visitatie binnen de herregistratie van Physician Assistants een plek kan krijgen.

In de praktijk nemen Physician Assistants met regelmaat deel aan de kwaliteitsvisitaties van medisch specialisten. Mogelijk heeft u een interessant voorbeeld of idee om in de verkenning mee te nemen? Of bent u bereid om deel te nemen aan dit traject? U kunt ons een mail sturen via cie-kwaliteit@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer