NAPA aangesloten bij AVG verenigingen

Afbeelding voor NAPA aangesloten bij AVG verenigingen

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. NAPA heeft de nodige voorbereidingen getroffen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij de Stichting AVG verenigingen. Deze Stichting ondersteunt diverse verenigingen bij noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. NAPA hoopt hiermee nog beter alle voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat privacy van de leden optimaal is geborgd.

Zie voor meer info: https://avgverenigingen.nl/

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer