NAPA brengt standpunt uit over de PA in de rol van Wzd-functionaris

Afbeelding voor NAPA brengt standpunt uit over de PA in de rol van Wzd-functionaris

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. De eerste evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang is in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage met betrekking tot de tweede fase wordt medio 2022 verwacht. In die fase zal ook gekeken worden naar de rol van diverse professionals binnen deze wet, met name in de rol van Wzd-functionaris. NAPA heeft in aanloop hiernaartoe met een werkgroep een standpunt geformuleerd.

Wzd-functionaris

Momenteel kunnen de volgende beroepsgroepen aangewezen worden als Wzd-functionaris:

  • ter zake kundige artsen (bijv. specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, maar ook psychiaters en huisartsen);
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • orthopedagogen-generalist.

Vanuit de NAPA is een werkgroep opgesteld die zich heeft toegelegd op de vraag of de Physician Assistant (PA) ook de rol van Wzd-functionaris kan vervullen. PA’s werkzaam in de sectoren waarin de Wzd van toepassing is, hebben sinds de invoering als zorgverlener met deze wet te maken. De vraag die NAPA sindsdien krijgt, is of de PA ook in de rol van Wzd-functionaris kan acteren. De NAPA constateert hiertoe geen inhoudelijke bezwaren.

NAPA is van mening dat de PA de rol van Wzd- functionaris kan vervullen. Uit maatschappelijk oogpunt zijn er meerdere voordelen te behalen om deze beroepsgroep aan de bestaande lijst van mogelijke Wzd-functionarissen toe te voegen.

De PA kan deze functie vervullen omdat:

 De PA reeds aan de huidig gestelde vereisten die de Wzd aan de functie van Wzd functionaris stelt kan voldoen;
 Het vervullen van deze rol door een PA meerwaarde heeft gezien de vertaling werkvloer/medisch-inhoudelijk;
 Taakherschikking kan bijdragen aan een betere spreiding van capaciteit.

In deze notitie is een nadere toelichting opgenomen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer