NAPA en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Afbeelding voor NAPA en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt, vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn die de afgelopen 20 jaar in de Europese Unie gold. Het doel van de AVG is één set regels vast te stellen die voor heel Europa geldt. Hieronder leest u meer over hoe we dit binnen de NAPA aanpakken.

Wat NAPA doet?

We geven alle leden de mogelijkheid om hun gegevens via hun account te controleren. Zo lang uw account actief is, hebt u de volledige controle over de specifieke typen gegevens en hoe lang u deze gegevens bewaart. U kunt bijvoorbeeld niet verplichte gegevens verwijderen uit uw account als dit noodzakelijk is. Wij realiseren alle verwijderacties van een account. Alle accountgegevens die u hebt gewist, worden ook definitief uit onze back-ups verwijderd.
Verder hebben wij in beeld gebracht welke persoonsgegevens wij met ‘derden’ delen en met wat voor doel.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij delen uw gegevens met externe partijen die een deel van de dienstverlening voor ons doen. Dat zijn bijv. Cantrijn, Albij, Xaurum, de FBZ, het AC en Medisch Contact. Het secretariaat (Cantrijn) en onze boekhouder (Albij) gebruiken de gegevens uit de ledenadministratie voor hun dienstverlening. Het kwaliteitsregister is bij Xaurum ondergebracht. Met al deze partijen zijn zgn. bewerkersovereenkomsten afgesloten die de veiligheid van uw gegevens garanderen.

Wat zijn de gevolgen van AVG voor uw dagelijkse praktijk?

Wilt u weten wat u van de nieuwe wetgeving in uw dagelijkse praktijk gaat merken, dan kunt u dit nalezen in het recente artikel ‘Nieuwe privacywetgeving: wat gaan we ervan merken?’ in Medisch Contact.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer