Vraag van de maand: ‘NAPA leden zijn automatisch lid van FBZ: wat houdt dat in?’

Afbeelding voor Vraag van de maand: ‘NAPA leden zijn automatisch lid van FBZ: wat houdt dat in?’

Leden van de NAPA die vallen onder een van de hieronder genoemde cao’s genieten van de voordelen van vakbondsactiviteiten van de werknemersorganisatie FBZ. Dit is automatisch onderdeel van het lidmaatschapspakket van de NAPA voor de leden in dienstverband. In 2017 bestaat FBZ uit 19 (beroeps)verenigingen van in totaal 26 belangenorganisaties met in totaal ongeveer 32.000 leden en neemt daarmee een tweede grootste plek in. Zo vertegenwoordigt FBZ naast de physician assistants een zeer brede groep veelal hoogopgeleide professionals op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, waaronder: artsen, apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, logopedisten, medisch specialisten en psychologen.

Diverse cao-tafels

FBZ neemt deel aan de volgende cao-tafels:

 • Cao Geestelijke Gezondheidszorg  – 85.000 werknemers
 • Cao Gehandicaptenzorg  – 160.000 werknemers
 • Cao Gezondheidscentra – 4.500 werknemers
 • Cao Jeugdzorg – 31.000 werknemers
 • Cao Kraamzorg – 10.000 werknemers
 • Cao Nederlandse Universiteiten – 52.000 werknemers
 • Cao Onderzoekinstellingen  – 2.900 werknemers
 • Cao VVT – 450.000 werknemers
 • Cao Universitair Medische Centra – 67.000 werknemers
 • Cao Ziekenhuizen  – 200.000 werknemers

Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan.

Uitvraag leden

Met regelmaat worden de NAPA leden om input gevraagd als de looptijd van een cao afloopt. Het is belangrijk om input te leveren, zodat de onderhandelaren van de FBZ inzicht hebben in wat er leeft binnen de beroepsgroep. Zij nemen de input vervolgens mee in de onderhandelingen en koppelen dit met regelmaat terug.

Verschil met andere vakbonden

Sommige NAPA leden zijn ook lid van een andere vakbond. FBZ onderhandelt als cao-partij over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg en onderscheidt zich door te focussen op de arbeidsvoorwaarden van veelal hoogopgeleide professionals. Ze werken ook samen met de andere werknemersorganisaties zoals de FNV, CNV en NU’91. Zo worden onderwerpen als  scholingsbudget, vergoeding van registratiekosten ed. met regelmaat ingebracht door FBZ.

Alles op een rij

Bekijk de factsheet FBZ

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer