NAPA leden gevraagd voor Ledenraad FBZ!

FBZlogo

De NAPA is lid van de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg, FBZ.
Het FBZ is een federatie van ongeveer 20 beroepsverenigingen van zorgprofessionals en is onderhandelaar voor diverse CAO’s in de zorgsector. Onder andere de CAO ziekenhuizen en CAO UMC. CAO’s die van toepassing zijn op een groot deel van de NAPA leden.

Het FBZ is een vereniging. Het hoogste orgaan binnen het FBZ is de Ledenraad. Helaas heeft de NAPA nog geen afgevaardigden in de Ledenraad .
Er is een beroep gedaan op de NAPA om afgevaardigden in de Ledenraad FBZ te
benoemen. Dit geeft invulling aan het wettelijke vereiste dat het bestuur wordt gecontroleerd
door de leden. Bovendien bevordert het de legitimiteit van de besluitvorming binnen de
Ledenraad als alle verenigingen van de FBZ leden hebben afgevaardigd in de Ledenraad.

Het NAPA bestuur is op zoek naar betrokken Physician Assistants met belangstelling voor CAO’s, en vakbond gerelateerde zaken die namens de NAPA plaats willen nemen in de ledenraad van het FBZ. Diepgravende kennis is geen vereiste, belangstelling en betrokkenheid des te belangrijker!

Inlichtingen over de invulling van de ledenraad kunnen worden gevraagd bij Douwe Keegstra, bestuurslid van de NAPA en namens de NAPA bestuurslid van het FBZ.
mail naar dkeegstra@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer