NAPA leden stemmen in met CAO’s UMC en GGZ

FBZlogo
Afgelopen weken hebben er twee ledenraadplegingen plaatsgevonden rondom de akkoorden bij de CAO UMC en CAO GGZ.
Er zijn enkel steunbetuigingen ontvangen en geen leden die de akkoorden hebben afgewezen. Dit resultaat zal worden teruggekoppeld aan de FBZ.
Voor instemming was strikt genomen geen reactie noodzakelijk, toch willen we allen die gereageerd hebben met ideeën en steun, hartelijk bedanken!

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer