NAPA leden stemmen in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Afbeelding voor NAPA leden stemmen in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de NAPA leden heeft ingestemd met het aangaan van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Alle betrokken cao-partijen hebben deze week ingestemd met de cao Ziekenhuizen 2019-2021. De cao Ziekenhuizen 2019-2021 is hiermee een feit. De onderhandelingen tot deze nieuwe cao verliepen moeizaam, na een intensief actietraject inclusief een historische landelijke ziekenhuisstaking op 20 november kwamen de partijen op 18 december tot een resultaat.

De cao heeft een looptijd van 27 maanden, van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. In die tijd krijgen werknemers een salarisverhoging die oploopt van 6,4% tot 8%. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 1.200 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over minder werkdruk en wordt de onregelmatigheidstoeslag verhoogd. Physician Assistants die lid zijn van NAPA, krijgen de kosten die verbonden zijn aan de registratie in het kwaliteitsregister voortaan vergoed.

Vragen NAPA leden over het onderhandelingsakkoord

Tijdens de ledenraadpleging zijn er inhoudelijke vragen gesteld over het onderhandelingsakkoord. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden terug.

1. Druist deze cao niet in tegen de cao systematiek? Er is een tweedeling ontstaan, omdat de salarisverhoging van 8% niet geldt voor alle loonschalen. Kan dit precedent scheppen voor de toekomst?

De NVZ is in de laatste fase met het voorstel gekomen om de loonontwikkeling te maximeren door een percentage vast te zetten op een IP-nummer om hiermee een ruimere verbetering aan de andere werknemersorganisaties te kunnen bieden. Uiteindelijk is het de werknemersorganisaties niet gelukt om hen volledig daarvan te weerhouden. De maximering van de structurele loonsverhoging beperkt zich tot de helft van de totale loonontwikkeling. Bovendien is voor de groep die dit raakt een structurele nominale loonsverhoging afgesproken waardoor er geen sprake is van nivellering. Feitelijk gaan de hogere inkomens er nog steeds meer op vooruit. De afstand tussen hoog en laag wordt groter, maar minder groot dan beoogd.

Voor zover er sprake is van relatieve nivellering zijn de werknemersorganisaties de facto hierop tegen. Derhalve ligt het niet in de verwachting dat dergelijke voorstellen vaker op tafel zullen verschijnen.

2. Hoe wordt de salarisverhoging voor de PA die in schaal 65 is ingedeeld, berekend?

FWG 65, trede 15 = ip nr. 60

Voor IP nr. 60 is afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2020 worden verhoogd met 4% plus 37 euro per maand en per 1 januari 2021 worden de salarissen verhoogd met € 116 bruto per maand.

De berekening ziet er als volgt uit:

5.257 + 4% = 5.467

5.467 + 37 = 5.504

5.504 + 116 = 5.620

5.620 – 5.257 = 363 euro (verhoging gedurende looptijd)

Hieronder enkele voorbeelden nader uitgewerkt:

FWG                            Salaris 2019 + verhoging        Salaris incl. verhoging 20/21

FWG 50, trede 12      € 3.490 +8%                                         = € 3.774

FWG 55, trede 12      € 3.914 +4% + € 153                            = € 4.227

FWG 60, trede 12      € 4.466 +4% + € 153                           = € 4.798

FWG 65, trede 15      € 5.257 +4% + € 153                           = € 5.620

FWG 70, trede 15      € 6.345 +4% + € 153                           = € 6.752

 

Meer info

De nieuwe afspraken worden door de cao-partijen verwerkt in de complete cao-tekst. Tot die beschikbaar is, zijn de cao-afspraken al wel van toepassing.  Lees alles over de Cao Ziekenhuizen op de website van FBZ

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer