NAPA leden stemmen in met nieuwe CAO Ziekenhuizen

FBZlogo

Alle FBZ-verenigingen, waaronder de NAPA, met leden die vallen onder de Cao Ziekenhuizen, hebben hun leden geraadpleegd. De reacties van alle verenigingen, inclusief de leden van de NAPA, waren positief. De FBZ zal de andere cao-partijen laten weten dat de leden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen.

De leden van FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en de werkgevers verenigd in de NVZ hebben inmiddels ook ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Hiermee is het cao-akkoord ziekenhuizen bekrachtigd.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer