NAPA omarmt SER-advies en pleit voor meer ruimte voor zorgprofessionals in brede zin

Afbeelding voor NAPA omarmt SER-advies en pleit voor meer ruimte voor zorgprofessionals in brede zin

Minister van Ark vroeg de Sociaal Economische Raad (SER) op welke wijze de zorg een aantrekkelijke werkgever kan worden én blijven. Deze maand bracht SER het advies “Aan de slag voor de zorg” uit. Om mensen die in de zorg (willen) werken, te motiveren en vast te houden, zijn belangrijk: zicht op een mooie loopbaan, ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zeggenschap over het eigen werk en de werk-privébalans, én een goed salaris.

Bert Speijer, NAPA voorzitter reageert op het SER advies: “NAPA kan zich herkennen in de geformuleerde aanbevelingen. We krijgen binnen onze vereniging vaak te horen dat mensen behoorlijk veel moeite moeten doen voor bijv. een scholingsbudget of een gedegen functieomschrijving en – waardering. Dat werkt erg demotiverend. Ook worstelen onze leden met de vraag hoe zij zich binnen de instelling het beste kunnen organiseren om meer zeggenschap te krijgen. Als PA ben je niet automatisch lid van de medische staf en het beroep past ook niet bij de Verpleegkundige adviesraad (VAR). Daarom wil ik hierbij een lans breken voor een formele plek binnen de organisatie aan de overige zorgprofessionals, aangezien zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en organisatie van zorg, zoals de PA’.

Actie op drie niveaus

De SER heeft een agenda van vijf punten opgesteld. Daarbij geeft de SER op elk punt aanbevelingen op drie niveaus: overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties.

De belangrijkste aanbevelingen uit het advies zijn:

  • Vergroot de professionele ruimte van en voor zorgmedewerkers. Bouw aan vertrouwen, verminder de regeldruk, heroverweeg interne regels van rapportage. Vergroot de autonomie van de zorgmedewerker.
  • Verbeter de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief en maak hiervoor geoormerkt geld vrij.
  • Behoud medewerkers door betere stageplekken te bieden, organiseer regionale samenwerking tussen branches en sectoren zodat de werk-privébalans op orde komt, en maak hiervoor financiering mogelijk.
  • Vergroot de waardering en betrokkenheid door structureel extra geld vrij te maken om de beloningen te verbeteren, in het bijzonder daar waar sprake is van een achterstand ten opzichte van de markt, zodat een niveau dat vergelijkbaar is met de marktsector kan worden gerealiseerd. Achterstanden worden vooral gezien bij verplegenden en verzorgenden. Organiseer dat de zorgdiscipline in de besturen van zorgorganisaties is vertegenwoordigd.
  • Betrek zorgmedewerkers bij technologische en sociale innovaties, zodat de technologie is aangesloten op de werksituatie.

Bron: https://www.ser.nl/nl/adviezen/aan-de-slag-voor-zorg

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer