NAPA op de bres voor betere huisartsenzorg

Afbeelding voor NAPA op de bres voor betere huisartsenzorg

Van 27 juni tot en met 1 juli vindt een landelijke actieweek plaats om extra aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. NAPA steunt deze actie en doet mee met de actieweek.

De actieweek is een initiatief van de huisartsenverenigingen LHV en VPH en enkele actiegroepen. Daarnaast zijn ook andere beroepsverenigingen aangesloten, waaronder NAPA.

NAPA wil de aandacht vestigen op de inzetbaarheid van physician assistants (PA) in de huisartsenzorg en de bijdrage die PA’s kunnen leveren om de druk in de huisartsenpraktijken te verlichten. Maar ook PA’s die zelf werkzaam zijn in de huisartsenzorg ervaren problemen, zo blijkt uit een recente enquête onder NAPA-leden (zie verderop).

De actieweek eindigt met een manifestatie op het Malieveld op vrijdag 1 juli van 14.00 – 15.30 uur. Hiervoor is ook Minister Ernst Kuipers van VWS uitgenodigd.

Inbreng NAPA

Tijdens de actieweek zullen Carina Joosse en Judith Reuser namens NAPA meedoen aan een podcastgesprek waarin zij ingaan op de problemen in de huisartspraktijk en ook de politiek zullen oproepen te investeren in de opleiding voor PA’s voor de huisartsenzorg.

Jelle Brunner neemt deel aan een live webinar, na afloop van de manifestatie op vrijdagmiddag 1 juli, met vertegenwoordigers van andere beroepsverenigingen.

Het podcastgesprek met PA’s in huisartsenzorg Carina Joosse en Anne-Kari Swarte wordt op 30 juni gelanceerd.

Aandacht voor problemen in de huisartsenzorg

Met de actieweek willen de partijen aandacht vragen voor vier thema’s:

 • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein
 • Huisvestingsproblemen
 • Drukte in de ANW-zorg
 • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt

PA’s in huisartsenzorg

Ook PA’s werkzaam in de huisartsenzorg ervaren problemen, zo blijkt uit een recente enquête onder NAPA-leden (N=58). De respondenten hebben het vaakst last van:

 • te hoge werkdruk van medewerkers (43);
 • de bureaucratie (30);
 • de lange wachttijden van overige zorgverleners (30)
 • het feit dat patiënten de praktijk met niet-zorgvragen benaderen (29).

Daarnaast lopen ze tegen het grote aantal (onnodige) telefoontjes aan (18), het personeelstekort wegens de arbeidskrapte (21) en de overvloed aan administratieve handelingen (21). Ca. 14% overweegt om huisartsenzorg te verlaten.

Waarom nu acties?

De problemen zijn niet gisteren ontstaan en zullen ook niet morgen allemaal opgelost zijn. Maar we staan wel op een keerpunt. In de huisartsenzorg zitten zowel huisartsen als medewerkers aan de grens van wat ze aankunnen of zijn al over die grens heen.

Op dit moment worden nieuwe plannen gemaakt voor de zorg voor de komende jaren en worden de bijbehorende financiële middelen verdeeld. De actienemers willen hierin concrete stappen zien waarmee de druk op de huisartsenzorg op de korte en langere termijn wordt verlicht.

Meer informatie

Binnenkort wordt een actiewebsite gelanceerd met meer informatie over de actieweek en de manifestatie. Meer informatie is te vinden op de website van LHV.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer