NAPA sluit aan bij PA!N

Afbeelding voor NAPA sluit aan bij PA!N

Sinds begin dit jaar is NAPA aangesloten bij de Pijn Alliantie in Nederland (PAiN). Zo wil NAPA meewerken aan de doelstellingen van PA!N, nl. het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met pijn, door ervoor te zorgen dat deze mensen minder  pijn hebben en minder beperkingen ervaren. Om dit alles te realiseren heeft de samenwerking ook ten doel pijn op de maatschappelijke en politieke agenda te positioneren als ziekte en als aandachtspunt voor structureel beleid. Prof. dr. Michiel F. Reneman (co-voorzitter PA!N) en Bert Speijer (voorzitter NAPA) hebben de samenwerkingsafspraken eind 2020 ondertekend.

We vroegen Bert Speijer hoe deze samenwerking tot stand is gekomen: ‘Onze leden met  verschillende specialismen zien en behandelen patiënten met pijnklachten. Dit is dus een onderwerp die veel PA’s aangaat. Wij hebben dit idee vorig jaar met NAPA ledenraad besproken en zij waren ook enthousiast. We zien meerwaarde in de samenwerking en willen een actieve bijdrage leveren. Ik ben erg blij dat er ook twee enthousiaste PA’s op de vacature hebben gereageerd en we de bestuurszetels snel hebben kunnen invullen.’

Prof. dr. Reneman is ook erg enthousiast met de aansluiting van NAPA: ‘We gaan er van uit dat de aansluiting voor een ieder positief gaat uitpakken: de NAPA,  PA!N en natuurlijk de patiënten. De aansluiting bij PA!N kan de NAPA helpen om de PA-zorg voor mensen met pijn verder te verbeteren. NAPA kan PA!N helpen met het bereiken van zijn doelen, de belangrijkste is betere zorg voor mensen met pijn. Voor alle mensen met pijn hopen dan ook op een vruchtbare samenwerking.’

NAPA zal in het bestuur van PA!N vertegenwoordigd worden door Christine Gernaat PA met expertise op het gebied van pijn en oncologie en Sander Wehrmeijer PA revalidatiegeneeskunde.

In het aankomend maartnummer van NAPA Magazine zal een uitgebreider artikel gewijd worden aan pijngeneeskunde.

Meer over PA!N

De PAiN is een samenwerkingsverband tussen 15 verenigingen en organisaties in Nederland die zich met pijn bezighouden. Op de website van PA!N kunnen patiënten en professionals meer informatie vinden over chronische pijn. Het streven is beste kwaliteit informatie te geven rondom de zorg, onderwijs/opleiding en wetenschap ten einde de zorg voor de pijnpatiënt te verbeteren.  Informatie wordt geleverd door de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties. Lees meer op https://pijnalliantieinnederland.nl/

Foto: Prof. dr. Michiel F. Reneman (covoorzitter PA!N) en Bert Speijer (voorzitter NAPA)

 

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer