NAPA-statuten zijn aangepast

Afbeelding voor NAPA-statuten zijn aangepast

Op vrijdag 11 maart 2022 zijn de statuten van de NAPA gepasseerd bij de notaris. De volgende wijzigingen en aanvullingen zijn hierin opgenomen.

  • De benoemingstermijn in de rol van voorzitter wordt verlengd tot twee termijnen.
  • De voorzitter kan ook een niet-PA zijn.
  • Inhoudelijke aanvullingen omtrent ontsteltenis, belet en belangenverstrengeling conform de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
  • De NAPA heeft geen winstoogmerk.

Na goedkeuring van het bestuur en de Ledenraad zijn de voorgenomen statutenwijzigingen langs de ledenraadpleging gegaan, waarna deze met de positieve uitslag bij de notaris gepasseerd mochten worden.

De nieuwe statuten zijn hier in te zien.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer