NAPA teleurgesteld over uitstel verhoging aantal opleidingsplaatsen PA

Afbeelding voor NAPA teleurgesteld over uitstel verhoging aantal opleidingsplaatsen PA
Het aantal opleidingsplaatsen voor physician assistants blijft in 2024 gelijk aan 2023. Pas in studiejaar 2025-2026 wordt het aantal stapsgewijs verhoogd.

De ministers Kuipers (VWS), Helder (Langdurige zorg) en Dijkgraaf (OCW) hebben in een beslisnota gereageerd op het capaciteitsplan van het Capaciteitsorgaan. Zij adviseren de Kamer in te stemmen met hun besluit.

Voor de physician assistant is het voorstel om het aantal opleidingsplaatsen in 2024 gelijk te houden aan dat van 2023, te weten 250. 

Vanaf studiejaar 2025-2026 is het voorstel om stapsgewijs, in twee jaar tijd, toe te werken naar het voorkeursadvies, te weten 286. 

Er wordt financiële ruimte gecreëerd door het aantal opleidingsplaatsen van de NF Geneeskunde te verlagen van 3050 naar 3015.

Beroepsvereniging NAPA is blij met deze eerste stap in de goede richting, maar wijst erop dat het aantal opleidingsplaatsen al drie jaar geleden, bij de eerste raming, uitgebreid had moeten worden. Omdat dit besluit steeds werd uitgesteld, zijn er wachtlijsten ontstaan bij de opleidingen en komen er al jaren te weinig PA’s op de arbeidsmarkt om aan de toekomstige vraag te voldoen. 

NAPA vraagt de ministers dringend om op korte termijn middelen beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke uitbreiding en een inhaalslag. 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer