NAPA themadag: een middag vol inspiratie

Afbeelding voor NAPA themadag: een middag vol inspiratie

Op 28 juni jl. heeft het bureau van de NAPA een eerste themadag georganiseerd. Deze dag was bedoeld voor haar leden van de besturen van de NAPA-vakgroepen, de ledenraad, de commissies en het bestuur. De opkomst was overweldigend. Het was een zeer geslaagde en inspirerende dag.

De dag begon met een externe spreker, Marike Kuperus. Zij heeft aan de hand van een aantal modellen uit haar boek “Routeplanner voor verenigen”, uitgelegd waar de NAPA nu staat, hoe je leden betrekt en hoe je als vereniging verder kunt groeien.

Na de pauze, heeft Milena Babovic directeur NAPA, een korte samenvatting gepresenteerd van het Strategisch plan en van het Marketing en communicatie plan.  Ook Quinten van den Driesschen en Ramon Roerdink voorzitters van  resp. de commissie vakgroepen en beroepsbelangen hebben de speerpunten uit hun jaarplannen gedeeld en zijn er vragen beantwoord. Uit de discussies die volgde kwamen een aantal punten die voor mensen belangrijk waren voor de profilering als PA. De deelnemers vragen om een handvat te ontwikkelen om het verschil tussen een PA en een VS goed in beeld brengen bij de instellingen. Daarnaast zijn er wensen uitgesproken om als PA lid te mogen worden van de medische staf en van de wetenschappelijke verenigingen.  Een deel van de deelnemers gaf aan dit al gerealiseerd te hebben, terwijl dat voor andere PA’s nog niet mogelijk is.

Na een gezamenlijk diner zijn concrete actiepunten besproken waar PA’s binnen hun eigen vakgroepen mee aan de slag gaan. Alle ideeën werden via Mentimeter met elkaar gedeeld.

Vincent Straten, voorzitter NAPA, sloot deze middag af met een belofte om dit jaarlijks te herhalen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer