NAPA vakgroep Ambulancezorg blij met nieuw voorstel Wet Ambulancezorg (WAZ)

Afbeelding voor NAPA vakgroep Ambulancezorg blij met nieuw voorstel Wet Ambulancezorg (WAZ)

De vakgroep Ambulancezorg is blij met het wetsvoorstel om de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) te vervangen door de definitieve Wet Ambulancezorg (WAZ). In het wetsvoorstel worden een aantal besluiten genomen dat voor duidelijkheid zorgt, maar ook voor erkenning.

Wat gaat er veranderen?

De hoofdlijnen van de nieuwe WAZ zijn:

  • De huidige indeling van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) blijft bestaan en dat betekent dat er per veiligheidsregio één partij is die de ambulancezorg levert. De ambulancezorg wordt daarmee gezien als een niet-economische dienst van algemeen belang.
  • In de TWAZ werd er altijd gesproken over de ‘ambulanceverpleegkundige’. Nu wordt de verzamelterm ‘ambulancezorgprofessional’ daaraan toegevoegd. Dit doet meer recht aan de verschillende functiedifferentiaties, waaronder de Physician Assisstant (PA) Ambulancezorg. Dit biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden in het opleiden van ambulancezorgprofessionals zonder een verpleegkundige achtergrond.
  • De kwaliteit van zorg staat verankerd in de WAZ. De kwaliteit van zorg bij de patiënt kan hierdoor beter in beeld worden gebracht en er kan beter op gestuurd worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Kwaliteitskader Ambulancezorg, maar ook het Sectoraal kader voor physician assistants en verpleegkundig specialisten binnen de ambulancezorg.

De WAZ biedt goed antwoord op de ontwikkelingen in de acute zorg. In het toekomstig raamwerk van Ambulancezorg Nederland (AZN) staat de PA Ambulancezorg ook duidelijk benoemd. Het mobiele zorgconsult zal hierin uitgevoerd worden door de PA en VS. Dit past bij de landelijke initiatieven van anderhalvelijnszorg, waarbij de zorg efficiënter en kwalitatief beter wordt.

Debat ambulancezorg

Tijdens het Kamerdebat Ambulancezorg op 24 juni jl. is een motie ingediend door Kamerleden Ellemeet (GL) en Veldman (VVD). In de motie ‘Verpleegkundig specialist (VS) als medisch manager’ ontbreekt op dit moment de Physician Assistant. NAPA vakgroep ambulancezorg heeft vandaag een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie VWS met het verzoek om de Physician Assistant in de motie mee te nemen.  De PA en VS zijn minimaal gelijkwaardig en hebben dezelfde bevoegdheden en bekwaamheden in de ambulancezorg.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer