NAPA verzoekt ministers VWS en OCW het aantal opleidingsplaatsen tot PA te verhogen

Afbeelding voor NAPA verzoekt ministers VWS en OCW het aantal opleidingsplaatsen tot PA te verhogen
NAPA en Vereniging Hogescholen stuurden met steun van NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en Stichting KOH een brief aan de ministers van VWS en OCW. Hierin vragen zij extra financiële steun voor meer opleidingsplaatsen voor de opleiding tot physician assistant. 

In de brieven verzoekt NAPA (de beroepsvereniging van physician assistants) Minister Helder van VWS en Minister Dijkgraaf van OCW om het aantal opleidingsplaatsen tot physician assistant (PA) in 2024 met 55 plaatsen uit te breiden en in 2025 aan te vullen tot 75. 

Aanleiding voor de brieven is dat twee aangenomen moties (Van den Hil (VVD) 16 maart 2023 en 5 juli 2023), niet zijn uitgevoerd. 

In 2019 en in 2022 bracht het Capaciteitsorgaan een raming uit voor het aantal benodigde opleidingsplaatsen voor PA’s. Hierbij is geadviseerd is om het aantal opleidingsplekken uit te breiden. Deze adviezen zijn tot op heden niet opgevolgd. 

Minster Helder heeft in een debat geantwoord dat zij kiest voor een ‘ingroeipad’. Enerzijds vanwege budgettaire redenen en anderzijds omdat ook de opleidingen en instellingen hebben aangegeven dat zij tijd nodig hebben om te voldoen aan de gevraagde opleidingscapaciteit. 

NAPA en de MPA-opleidingen herkennen zich niet in dit antwoord. De MPA-opleidingen staan in de startblokken om meer PA’s op te leiden. 

Er zijn belangrijke redenen om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen. Hieronder worden deze toegelicht.

Urgentie

De urgentie om het aantal PA-opleidingsplaatsen uit te breiden, mag niet worden onderschat. De vraag naar goed opgeleide PA’s blijft sterk stijgen, en het niet voldoen aan deze vraag kan leiden tot verdere belasting van het reeds overbelaste gezondheidszorgsysteem. 

Wachtlijsten

Er is landelijk heel veel vraag naar nieuwe PA’s. Dit blijkt uit de vele aanmeldingen via het landelijk aanmeldportaal. Op dit moment staan er meer dan 850 aanmeldingen van zorginstellingen in het landelijk MPA aanmeldportaal, waarmee het veld heel duidelijk aangeeft direct meer PA’s te willen en kunnen opleiden. Daarnaast is een stijging te zien van het aantal vacatures voor PA’s van 71% in 2022 en 15% in 2023 (Textkernel).

Taakherschikking bewust beleid

Ziekenhuizen hebben steeds vaker taakherschikking als speerpunt geïmplementeerd in hun beleid. Het is onhoudbaar voor werkgevers die op dit moment een opleidingsplek willen reserveren, om te accepteren dat de komende jaren zo weinig PA’s kunnen worden opgeleid.

Loopbaanperspectief zorgprofessionals

Daarnaast constateert NAPA dat een hbo-masteropleiding aan ervaren en gedreven professionals een veelbelovend loopbaanperspectief biedt. In een tijd waarin veel professionals overwegen de zorg te verlaten, is het zonde om deze groep, die juist in de zorg wil blijven werken, dit perspectief te onthouden.

Meer opleiden is mogelijk

De Vereniging Hogescholen schreef namens de vijf MPA-opleidingen een brief aan minister Helder waarin zij benadrukken dat zij per september 2024 al meer dan 250 studenten een opleidingsplek kunnen aanbieden, zonder enig verlies aan kwaliteit. Bovendien zijn de opleidingen in staat om vanaf september 2024 in totaal 55 extra PA’s op te leiden, bovenop de reeds bestaande 250, en per september 2025 kunnen zij nog eens 75 extra PA’s opleiden.

NAPA steunt de oproep van de Vereniging Hogescholen en doet een dringend beroep op de minister om financiële steun te verlenen om het ‘ingroeipad’ naar meer opleidingsplaatsen te versnellen.

Omdat OCW de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant mede financiert, is dit verzoek tevens aan de minister van OCW gestuurd. 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer