Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Afbeelding voor Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer moet je als PA vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? De KNMG ontwikkelde een nieuw afwegingskader dat vanaf 2 juli 2018 meer houvast biedt bij het nemen van de beslissing om te melden.  In het beroepsprofiel van physician assistants  (PA) staat dat voor de PA dezelfde regelgeving geldt als voor artsen.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met een vijftal afwegingsvragen. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Eerder in beeld

Met een melding wordt de hulpverlening niet per definitie overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis, al dan niet door Veilig Thuis of anderen opgepakt. Het afwegingskader gaat in op de wijze waarop de zorgverlener na een melding samen met Veilig Thuis kan vaststellen wie effectieve hulp kan bieden of organiseren. De verwachting is dat de informatiepositie van Veilig Thuis met het afwegingskader zal verbeteren en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Afwegingskader vanaf 1 januari 2019 verplicht

Vanaf 2 juli kunnen PA’s gaan werken met het afwegingkader . Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht. De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015) wordt voor die tijd geactualiseerd. In de meldcode zal ook informatie worden opgenomen over bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling. Het herziene stappenplan met het afwegingskader in stap 5 is tot die tijd tijdelijk als addendum toegevoegd aan de huidige KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het afwegingskader is te vinden op de website van de KNMG

Suggesties welkom!

In de periode juli – december 2018 is er ruimte om het afwegingskader te optimaliseren. De NAPA nodigt PA’s uit om suggesties en verbeterpunten door te geven voor een optimale toepassing van het afwegingskader in de praktijk. Dit kan door een e-mail te sturen naar:  directeur@napa.nl. NAPA zal de suggesties van PA’s met de KNMG in commentaarronde bespreken.

Meer info over de meldcode en afwegingskaders vindt u hier.

Bekijk ook de animatiefilm van Augeo over de meldcode en het afwegingskader

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer