Nieuw experimenteerartikel maakt inzet PA’s in psychiatrie declarabel

Afbeelding voor Nieuw experimenteerartikel maakt inzet PA’s in psychiatrie declarabel

Goed nieuws voor PA in de psychiatrie. Door een nieuw bekostigingsexperiment van de NZa is het mogelijk als PA tijd te registreren in een Diagnose Behandelcombinatie (DBC).

Voor het experiment is het de bedoeling dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten over het aangaan van het experiment. NAPA heeft zich met de vakgroep psychiatrie al jaren ingezet om de PA als ‘tijdschrijvend’ beroep op te laten nemen in het zgn. ggz beroepentabel, zodat de ingezette tijd van de PA declarabel wordt. Doordat het ggz beroepentabel gaat verdwijnen, wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw zorgprestatie model voor de ggz. Dat zal naar verwachtring in 2022 gereed zijn. NAPA blijft verbinding zoeken met de betrokken partijen om de positie van de PA’s werkzaam in de ggz te waarborgen. Tot die tijd maakt het experimenteerartikel het mogelijk dat de ingezette tijd van de PA afgeleid kan worden naar een (DBC).

Zie voor meer informatie over de experimenteerregeling Nederlandse Zorgautoriteit: https://lnkd.in/getJVig

Achtergrondinformatie over dit dossier op NAPA website

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer