Nieuw vierjarig hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg

Afbeelding voor Nieuw vierjarig hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg

Het onderhandelingsresultaat voor het nieuwe hoofdlijnenakkoord 2018 is op 26 april jl. door Minister Bruins voor Medische Zorg bekend gemaakt. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen.

Borging kwaliteit

Hoewel de zorgvraag alleen maar toeneemt staat in het akkoord dat in 2022 de kosten niet zullen groeien. De totale uitgaven van de medisch-specialistische zorg nemen in 2019 met maximaal 0,8% toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0% in 2022. Om de transformatie in de zorg te ondersteunen is tijdelijk in totaal € 425 miljoen beschikbaar van 2019 tot en met 2022.

Taakherschikking onderdeel akkoord

In het akkoord is tevens aandacht voor de mogelijkheden van taakherschikking om  tot een optimale inzet van medewerkers te komen en de zorg houdbaar te houden. VWS stelt sinds 2012 jaarlijks 700 bekostigde opleidingsplekken voor Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS’en) beschikbaar (1e en 2e lijn), maar deze plekken worden nog niet volledig benut. In het akkoord spreken partijen af om de komende jaren minimaal 600 leerwerkplekken voor studenten PA en VS in de 2e lijn te realiseren.

VWS heeft daarnaast het Capaciteitsorgaan gevraagd een een raming op te stellen voor de benodigde capaciteit van PA’s en VS’en. Zodra deze raming beschikbaar is zal deze besproken worden met partijen. NAPA is hier reeds over in gesprek met het Capaciteitsorgaan en zal leden voordragen voor de werkgroep die het Capaciteitsorgaan hierover gaat adviseren.

De Federatie Medisch Specialisten zal het akkoord met een positief advies aan haar leden voorleggen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer