Nieuwe directeur is onderweg

Afbeelding voor Nieuwe directeur is onderweg

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het verder invullen van de nieuwe verenigingsstructuur. Op de vacature voor directeur van de NAPA hebben we achtentwintig brieven ontvangen. Samen met een HR-functionaris hebben we op basis van de brieven een selectie gemaakt en drie kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Criteria die daarbij een doorslaggevende rol hebben gespeeld waren: ervaring met netwerken, ervaring met ledenbinding, ervaring met beleid en strategiebepaling en kennis met betrekking tot de inhoud van taakherschikking. Met deze kandidaten hebben we twee gesprekken gevoerd, in wisselende samenstellingen. Daarbij werd het bestuur wederom ondersteund door de HR-functionaris en ook Frans Huizenga was bij deze gesprekken aanwezig. Het bestuur heeft inmiddels een keuze genaakt en we hopen jullie dan ook snel, na het definitief afronden van de procedure, voor te kunnen stellen aan de eerste NAPA directeur.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer