Nieuwe handreiking maakt werk van scholing in ziekenhuizen

Afbeelding voor Nieuwe handreiking maakt werk van scholing in ziekenhuizen

In de Cao Ziekenhuizen die in het voorjaar 2015 tot stand kwam hebben de cao-partijen het belang van scholing onderstreept door daar afspraken over te maken. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor scholing. In opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder FBZ heeft de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) de handreiking scholingsverzoek ontwikkeld.

Goede zorg vraagt om goed opgeleide werknemers. Door scholing blijven werknemers gemotiveerd en up-to-date opgeleid. Scholing verbetert daarnaast de kwaliteit van het werk. Bovendien vergroot het de kansen van werknemers op de arbeidsmarkt. De nieuwe handreiking scholingsverzoek helpt werknemers een goed gemotiveerd scholingsverzoek in te dienen, die aansluit bij het strategisch opleidingsplan van de organisatie. Verder worden tips gegeven voor het schrijven, indienen en bespreken van een scholingsaanvraag met de leidinggevende. De handreiking bevat ook tips hoe te handelen als een scholingsverzoek is afgewezen.

Meer weten?
Bekijk de Handreiking Scholingsverzoek, met daarin de bijbehorende documenten.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer