Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Afbeelding voor Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Voor 2018 én 2019 is de stimuleringssubsidie weer beschikbaar! De subsidie is voor huisartsen en –organisaties die vanaf september 2018 een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) willen opleiden.  Huisartsen kunnen voor 15 april 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.Voor deze ronde (start opleiding september 2018) is € 500.000,- beschikbaar. Met dit budget worden zoveel mogelijk aanvragen gehonoreerd. In januari 2019 opent de inschrijving voor het studiejaar dat start in september 2019.

Het aanvraagformulier en de criteria voor de aanvraag staan op de website van Stichting KOH

Kans voor huisarts
De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de physician assistants en verpleegkundig specialisten biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort
Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en organisaties om deze stap te zetten.
De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en Stichitng KOH voert het uit.

Deze filmpjes illustreren het werk van PA in huisartsenpraktijk

https://www.youtube.com/watch?v=BubPNzwW3jU

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer