Nieuws

Al het nieuws

PA en VS krijgen een plek in uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie

N.a.v. het gezamenlijke verzoek van VenVN Verpleegkundig Specialisten en NAPA heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de tekst in de ‘Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie voor de uitvoerende zorgprofessionals’ aangepast. In paragraaf 1.2 staat nu: Waar ‘arts’ staat, kan ook verpleegkundig specialist AGZ of physician assistant  gelezen worden’. Daarmee is aangegeven dat de PA en VS AGZ […] Lees verder

Geen uitbreiding opleidingsplaatsen zorgmasters

Minister van Ark (VWS) en minister van Engelshoven (OCW) hebben op 24 december jl. een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer op de adviezen van het Capaciteitsorgaan over de benodigde toekomstige instroom in de diverse zorgopleidingen. Hierin is ook de reactie op de raming voor de Master Physician Assistant (MPA) meegenomen. De conclusie is dat […] Lees verder

Project (inter)collegiaal leren is gestart

NAPA is afgelopen november gestart met het project “Intercollegiaal leren”. Het project heeft tot doel om het huidige palet aan deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister PA met een aantal vormen van (inter)collegiaal leren (ICL) uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan activiteiten waarbij de PA zich professioneel kan ontwikkelen door te leren vanuit de praktijk door […] Lees verder

Bekostiging opleiding PA in huisartsenzorg moet beter

Tijdens het tweedaags online congres PA-Invest werd net als voorgaande jaren een politiek debat georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers uit ‘het veld’ in gesprek gaan met Tweede Kamerleden. Dit jaar was het thema de juiste zorg op de juiste plek met een focus op de huisartsenzorg. Deelnemers aan het debat waren Tweede Kamerlid Joba van den Berg […] Lees verder

Vrijstelling herregistratie tweede coronagolf

Vanwege de inhaalslag van de reguliere zorg en 2de golf van het coronavirus moeten veel PA’s in de zorg momenteel alle zeilen bij zetten. NAPA heeft daarom besloten de huidig geregistreerde PA’s dit jaar, aanvullend op de eerder verstrekte compensatie in april 2020, nog een compensatie van 20 punten deskundigheidsbevordering (DKB) te verstrekken. Wat houdt […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?