Nieuws

Al het nieuws

Minister Bruins: los werkdruk huisartspraktijken op door o.a. taakherschikking

Minister Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van huisartsenzorg is gewaarborgd. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er niet alleen worden gekeken naar praktijkverkleining, maar ook naar andere manieren om meer tijd voor de patiënt […] Lees verder

Taskforce Zorg op de juiste plek ziet kansen in taakherschikking

De Taskforce Zorg op de juiste plek (Taskforce) heeft het rapport ‘Juiste zorg op de juiste plek’ uitgebracht. De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). In de visie van de Taskforce worden […] Lees verder

Afspraken en logistiek t.a.v. het vakgroepbudget voor bij- en nascholing

Sinds 1 januari 2018 kunnen vakgroepen van de NAPA een scholingsbudget ontvangen om de bij- en nascholing voor het eigen deelspecialisme te organiseren. In MPA 12 besteden we aandacht aan de huidige stand van zaken rond de invulling van de bij- en nascholing. Hieronder volgt alvast een tabel over de afspraken en logistiek die erbij […] Lees verder

Vraag van de maand: ‘Kan de NAPA mij adviseren bij een functieherwaardering?’

Bij het opstellen van een functiebeschrijving kan de cie beroepsbelangen van de NAPA advies geven en een handreiking waarin staat hoe je tot een gedegen functiebeschrijving komt. Wij hebben deze slechts voor de cao ziekenhuizen (FWG systematiek). Als er al een bezwaarprocedure gestart is, wordt het nog moeilijk om advies te geven. Onze tip is […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?