Nieuws

Al het nieuws

letter to the editor van Ramon Roerdink

Deze publicatie betreft een commentaarbrief op de studie van Andreasen et al. 2017 waarin zij gekeken hebben naar prognostische factoren die geassociëerd worden met een verhoogde kans op mortaliteit bij patiënten met septische artritis. Echter hebben ze natieve gewrichtsinfecties en prothese infecties als gelijkwaardige pathologiën beschouwd, terwijl dit twee geheel verschillende soorten infecties zijn. Lees […]  
Lees verder

Update transparantieregister en CGR gedragscode

Op 11 mei zijn de financiële relaties voor 2016 openbaar gemaakt via de website www.transparantieregister.nl. Dat betekent dat ook de Physician Assistants die financiële relaties met bedrijven zijn aangegaan in het transparantieregister zullen voorkomen. Zorgverleners die in het transparantieregister voorkomen, krijgen voorafgaand aan de publicatie hierover bericht om de gegevens te controleren. Vaak verlopen de […]  
Lees verder

Overhandiging rapport voorBIGhouden 2

Op woensdag 2 mei jl. overhandigde Daisy de Bruin-Geraets namens de onderzoeksgroep van de Universiteit Maastricht het rapport voorBIGhouden 2 aan de voorzitters van de Nederlandse Associatie Physician Assistants en V&VN Verpleegkundig Specialisten. De resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor de wijziging van de wet BIG. De NAPA en V&VN VS pleitten […]  
Lees verder

Nader onderzoek naar visitatiemodellen voor PA’s

In april heeft het bestuur van de NAPA aan de commissie kwaliteit de opdracht verleend om nader onderzoek te doen naar diverse modellen voor kwaliteitsvisitatie voor Physician Assistants. De commissie gaat in gesprek met diverse aanbieders van visitatiemodellen en stelt een plan van aanpak op hoe de visitatie binnen de herregistratie van Physician Assistants een […]  
Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?