Actueel

Regiobijeenkomst Eindhoven 10 juni 2010

De NAPA organiseert een eerste regiobijeenkomst te Eindhoven, op donderdag 10 juni, 18:30 in Maxima Medisch Centrum Eindhoven, locatie Regionaal reumacentrum. Het doel van de bijeenkomst is om te peilen naar de behoeften van onze leden, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen het bestuur en de leden. Aanmelden graag via s.benoy@mmc.nl. Soep en broodjes worden […] Lees verder

Meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialist en physician assistant

De ministerraad heeft ingestemd met deze taakherschikking op voorstel van minister Schippers (VWS). Het kabinet wil hiermee bereiken dat de zorg doelmatiger wordt en dat tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de oplossing van het personeelstekort. De ‘physician assistant’ heeft een medische Hbo-mastersopleiding voltooid en kan routinematige taken van artsen zelfstandig gaan uitvoeren, zoals: endoscopieën verrichten; catherisaties […] Lees verder

Taakherschikkingswet opnieuw geagendeerd

Nadat afgelopen november de ‘taakherschikkingswet’ al een keer geagendeerd was door de Tweede Kamer en geannulleerd werd wegens een spoeddebat, is nu wederom de wet op de agenda gezet. Inmiddels heeft dit debat plaatsgevonden op 9 februari. Hoewel alle partijen positief staan t.o.v. het regelen van Taakherschikking, zijn er toch nog een aantal kritische kanttekeningen […] Lees verder

Reactie LHV/NHG standpunt huisartsenzorg

Reactie concept LVH/NHG standpunt toekomstvisie huisartsenzorg Aan de voorzitters van de LVH en NHG Drs S. van Eijck en drs. A. Timmermans Mw. drs N. Gruijters, voorzitter werkgroep toekomstvisie Postbus 20056 3502 LB Utrecht Utrecht, 10 november 2010 Geachte heer, mevrouw, De beroepsvereniging van Physician Assistants, NAPA heeft kennis genomen van uw concept standpunt toekomstvisie […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?