Actueel

Voorstel wijziging wet big ingediend bij 2e kamer

Op 25 december 2009 is het voorstel tot aanpassing van de wet BIG ingediend bij de 2e Kamer. Onder het hoofdstuk wetgeving op deze site staan de stukken weergegeven. In februari is het volgende overleg met VWS, NAPA , KNMG en Opleidingen over de voorbereiding van de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de voorbehouden handelingen […] Lees verder

Cursus dermatoscopie, 2-9-2010, Veldhoven

Cursusinhoud De dermatoscopie is een recente aanwinst in de klinische dermatologie. Het is een niet-invasieve diagnostische methode die de klinische accuratesse verbetert, zoals is aangetoond in enkele meta-analysen. De Landelijke Richtlijn Melanoom 2005 bevat de aanbeveling voor dermatologen zich te bekwamen in de dermatoscopie, mede omdat gebleken is dat de diagnostische accuratesse alleen toeneemt bij […] Lees verder

Vacature bestuurslid NAPA

Geef ons beroep en je eigen carrière een enorme versnelling door je in te zetten als bestuurslid van de NAPA. Zie vacatures Lees verder

WET BIG aanpassing bijna zo ver! Kabinet akkoord met taakherschikking zorg

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink ingestemd met een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om taakherschikking tussen zorgverleners mogelijk te maken. Door juridische belemmeringen weg te nemen, kunnen verschillende beroepen hun taken gemakkelijker verdelen. Met deze wetswijziging neemt het kabinet het advies Taakherschikking in de Gezondheidszorg van […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?