Nieuws

Al het nieuws

Wie wordt de PA van het jaar 2019?

Voor de derde keer organiseert NAPA een verkiezing van de ‘PA van het jaar’. Naar aanleiding van de oproep in juni ontving NAPA 5 nominaties. Alle kandidaten zijn door een collega PA genomineerd vanwege hun bijzondere prestatie of omdat zij op een goede manier laten zien hoe je je als PA kunt profileren. Genomineerden De […] Lees verder

Handvat voor taakverdeling tussen medisch specialist en physician assistant

In het kader van de internationale week van de Physician Assistants (PA) publiceren de NAPA en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier. Dit handvat vergemakkelijkt het maken van praktische afspraken over taakherschikking: het structureel herverdelen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen, zoals PA. Het maken van […] Lees verder

Feestelijke ondertekening consensusdocument tijdens de PA week

Afgelopen maandag 7 oktober is het consensusdocument taakherschikking Intensive Care ondertekend. Diederik Gommers (NVIC), Vincent Straten en Jeroen van Rosmalen (NAPA) ondertekenden het document onder toeziend oog van het NVIC bestuur en een afvaardiging van de werkgroep taakherschikking Intensive Care. Vincent Straten: “De gezamenlijke ondertekening is een mooi startpunt voor verdere samenwerking op de IC. […] Lees verder

Verplicht face-to-face consult op de poli vervalt per 2020

Het verplichte fysieke face-to-face contact tussen arts en patiënt aan het begin van een zorgtraject verdwijnt per 1 januari 2020 uit de NZa-regels voor de medisch-specialistische zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat deze regel niet meer aansluit bij de actuele zorgpraktijk. Daar is de inzet juist steeds meer op het leveren van zorg dichtbij de […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?