Actueel

Alumni onderzoek geeft inzicht op de actuele arbeidsmarktkenmerken van PA’s

Eind 2021 is onder alumni van de MPA-opleidingen een enquête uitgezet om zicht te krijgen op de actuele arbeidsmarktkenmerken van PA’s. De vragen gingen over loopbaanpaden, registratie in BIG- of kwaliteitsregister, evenwicht op de arbeidsmarkt, tijdsbesteding, taakverdeling en uitstroomverwachting. De respons van PA’s bedroeg 46%. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd. Ze vormen […] Lees verder

Subsidie voor versterking zeggenschap

Er is subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van zorgprofessionals willen verbeteren. Ook physician assistants komen in aanmerking. Wil je meer zeggenschap in je organisatie? Kom dan nu in actie en vraag subsidie aan! Het ministerie van VWS heeft 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht. […] Lees verder

Herzien: Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Een goede samenwerking tussen zorgverleners vraagt om een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg. Deze herziene Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg benoemt en verduidelijkt die randvoorwaarden en […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?