Nieuws

Al het nieuws

Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde geactualiseerd

Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen BIG-beroepen. Voor de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NAPA was dat aanleiding om het Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde uit 2017 te actualiseren. In Nederland zijn op 1 juli 2019 1230 PA’s BIG geregistreerd en werkzaam in de eerste-, tweede en derdelijnszorg. […] Lees verder

Onderzoek Capaciteitsorgaan onder zorgmanagers naar inzet PA en VS

Hoeveel PA’s en VS’en zijn in de toekomst nodig? Het Capaciteitsorgaan heeft de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een advies hierover uit te brengen. Deze week wordt een enquête via diverse beroeps- en brancheverenigingen verspreid om antwoord te krijgen op deze vraag. Het is een belangrijk onderzoek voor de toekomstige ontwikkeling van […] Lees verder

NAPA statuten zijn gewijzigd

Vandaag zijn de statuten van de NAPA gepasseerd bij de notaris. Het gaat om de volgende wijzigingen: 1. de verenigingstuchtraad wordt opgeheven, omdat PA’s na de BIG wetswijziging volledig onder medisch tuchtrecht vallen; 2. bijzonder lidmaatschap wordt ingevoerd voor leden die geen praktiserend PA meer zijn en 3. mogelijkheid wordt gecreëerd om externe deskundigen toe te laten […] Lees verder

Jaarverslag 2018

Datgene waar we als NAPA jaren onze uiterste best voor gedaan hebben, werd in 2018 bereikt: opname in de wet BIG als artikel 3 beroep. Een definitieve wettelijke verankering, waarmee de PA’s niet meer weg te denken zijn in ons zorgstelsel. En dat laatste in de ruimste zin van het woord: van ziekenhuiszorg tot huisartsenzorg. Maar […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?