Nieuws

Al het nieuws

NAPA jaarplan 2021

NAPA bracht in 2018 haar strategische koers 2018-2021 uit. Daarin zijn de missie, visie en ambities van NAPA voor de komende jaren beschreven. In het jaarplan 2021 leest u welke activiteiten NAPA in 2021 gaat uitvoeren. Volgend jaar wordt de start gemaakt om een nieuw strategisch plan te ontwikkelen. Download hier de pdf van het […] Lees verder

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2021 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op deze website. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen […] Lees verder

Aanpassing accreditatiepunten Invest

De accreditatiecommissie heeft aan de hand van het recent vastgestelde richtlijn Accreditatie deskundigheidsbevordering PA de accreditatiepunten voor Invest herzien. In plaats van een maximum van 12 punten, worden aan alle inhoudelijke sessies van 45 minuten afzonderlijk 1 accreditatiepunt toegekend, met een maximum van 6 punten per dag en 23 punten voor het gehele congres. De […] Lees verder

Minister van Ark stuurt Kamerbrief over toekomstbestendigheid wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) geldt al lang als een zeer belangrijke wet voor de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. De actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het werken in team- en netwerkverband en de opkomst van nieuwe technologieën, werpen vragen op over de toekomstbestendigheid van deze wet. Daarom […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?