Actueel

NAPA brengt standpunt uit over de PA in de rol van Wzd-functionaris

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. De eerste evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang is in december 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage met betrekking tot de tweede fase wordt medio 2022 verwacht. In die […] Lees verder

Meer verantwoordelijkheden dus een hogere schaal?

Hieronder treft u een casusbeschrijving gebaseerd op vragen die FBZ Rechtshulp met regelmaat krijgt van Physician Assistants. Deze casus heeft betrekking op de cao en functie-indeling bij de umc’s. Kathleen de Jager* is physician assistant (PA) op de afdeling urologie bij een universitair medisch centrum. Ze is daar acht jaar geleden in dienst gekomen, houdt […] Lees verder

Handreiking ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld. 

Donderdag 31 maart hebben Verenso, V&VN VS en NAPA met elkaar geproost op de samenwerking en het tot stand komen van de gezamenlijke handreiking: ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’. Er is een langere tijd hard gewerkt aan een praktische handreiking over samenwerking tussen en taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde naar de physician assistant(PA) en/of de verpleegkundig […] Lees verder

Samen is het sleutelwoord

Tijdens de Corona-periode hebben de gezamenlijke beroepsverenigingen regelmatig online-gesprekken gevoerd met de huisartsenpartijen (LHV, Ineen en NHG) over het Covid-virus en alle nodige maatregelen die in de huisartsenzorg op dat moment van toepassing waren. Op vrijdag 11 maart jl. kwamen de beroepsverenigingen voor het eerst weer fysiek bij elkaar met als doel te onderzoeken of […] Lees verder

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?