Nieuwsbrief FBZ 13 juli 2022

Afbeelding voor Nieuwsbrief FBZ 13 juli 2022

Reacties

 1. Ricardo 3 mrt

  Hallo Josephine Berkvens, Klopt het dat jij je laptoptas in de trein hebt laten ligen vandaag? Ik heb hem meegenomen. Wat is je nummer of mail? Ricardo

 2. josephine berkvens 3 mrt

  Uit de reacties blijkt ook de verwarring, maar je blijft PHYSICIAN ASSISTANT, dus je titel (master) PA verandert niet, alleen de graad-aanduiding wordt anders. Er is dus geen onderscheid tussen PA's, MPA's en MSc's want de beroepstitel is PA. Overigens bestaan over de beroepsnaam internationaal evenmin misverstanden ondanks het feit dat de beroepstitel niet overal hetzelfde is; de PA heet in Groot Brittanië bijvoorbeeld Physician Associate en Clinical Associates in Zuid Afrika. Ook is het niet zo dat er een wereldwijde verwarring zal ontstaan over de graadaanduiding; in verschillende landen wordt de PA op bachelor niveau opgeleid.

 3. josephine berkvens 3 mrt

  De reacties op de titelverandering zijn te begrijpen. Het voelt als een teleurstelling. De PA blijft echter een masteropleiding en dat is, ongeacht de nomenclatuur, een internationaal geaccepteerde graag. Je zou ook aan anderen kunnen uitleggen dat het niet uitmaakt en dat de MPA aanduiding niets onderdoet voor de MSc aanduiding en dat een mastergraad binnen het HBO gelijkwaardig is aan de universitaire mastergraad. Op die manier blijf je uit de sentimenten en leg je de nadruk op de feitelijk behaalde graad. Haal jezelf en je mastergraad niet naar beneden door jezelf als MPA tot mindere te verklaren van de MSc. Overigens is de groep waar dit soort gevoelens spelen en de wensen om een eerder behaalde titel te mogen omzetten bij veel meer professionals aanwezig. Niet alleen bij de PA maar bij vrij veel andere beroepen is deze omzetting gerealiseerd. De hogescholen en de beroepsvereniging hebben hierop geen invloed. Dezelfde gevoelens zijn er ook geweest bij de invoering van de bama structuur. Als niet praktiserend arts ben ik ook niet afgestudeerd als MSc en mag ik officieel alleen de titel drs voeren. Dit is algemeen geaccepteerd en niemand twijfelt aan het masterniveau van de geneeskunde opleiding van toen.

 4. Itske Kappert 3 mrt

  Ik zou ook graag zien dat alle PAs dezelfde titel krijgen. Dus MSc titel voor alle PAs! !

 5. M. Teunissen 3 mrt

  Natuurlijk ook eens met genoemde argumenten, Wat kan de NAPA voor haar leden hierin betekenen? Ik hoop op een reactie van bestuur.

 6. Angelique Arends 3 mrt

  Eens met de andere reacties. Zo groot is onze beroepsgroep niet, om dat qua titel ook nog eens onderscheid te maken levert enkel verwarring op. MSc is internationaal gezien veel logischer. Ik kan echt geen logische reden bedenken waarom er onderscheid zou moeten zijn puur op basis van datum van afstuderen. Iets anders is het namelijk niet.

 7. Dick Brouwer 3 mrt

  Ben het eens met alle bovenstaande opmerkingen. Of iedereen een wijziging van titel of de situatie laten zoals het was.

 8. Ruud Kist 3 mrt

  Het zal mij niet verbazen dat gezondheidszorginstellingen hun vacatures straks gaan bijstellen met: "......PA's die afgestudeerd zijn na september 2016 genieten de voorkeur"

 9. Patrick Stegeman 3 mrt

  Eens met allen...relatief kleine en jonge beroepsgroep met onderscheid in titel , dat is onwenselijk. Ik zit nu op een kamer met 4 PAs, zelfde werk, maar 1 MSc. Leg dit eens uit aan bestuur/specialisten ed. Of het gesprek nog eens aangaan met ministerie en de opleidingen om dit gelijk te trekken danwel een aanvullend (geaccrediteerde) korte nascholing. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Bij voorkeur natuurlijk het eerste. Opleidingen zijn niet inhoudelijk ineens zo anders.

 10. Marloes Drijfhout 3 mrt

  Met allen eens. Hoezo 2 verschillende graden? Lekker verwarrend ook.

 11. Hoogeboom 3 mrt

  Ik ben het eens met Karin. Op welke manier kunnen we hier nu officieel bezwaar tegen indienen?

 12. Karin Engelen 3 mrt

  Als dat zo is, wil ik de Hogescholen graag helpen met het omzetten van de diploma's/graden. Het blijft onterecht dat de mensen die voor 1 september 2016 afgestudeerd zijn, de internationale titel MSc onthouden wordt.

 13. Bettina Zwarts 3 mrt

  Eens met Michel. Bovendien biedt internationaal de titel MSc meer duidelijkheid en mogelijkheden dan de titel MPA die niemand herkent. Dat ontneem je de eerdere afstudeerders, terwijl in de opleiding technisch niets gewijzigd is waardoor de graad MSc niet voor de MPA zou kunnen gelden. Het lijkt er dus op dat dit vooral een praktische uitspraak is, want de Hogescholen zitten waarschijnlijk niet te wachten op een grote aanloop voor nieuwe diploma aanvragen.

 14. Michel Hesselink 3 mrt

  Maar toch blijft het vreemd dat dezelfde twee graden in omloop zijn. Dat is verwarrend en niet wenselijk.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer