Nieuwsbrief FBZ 13 november 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

17 november
Dagelijks Bestuur FBZ


17 november
Extra Ledenraad FBZ

25 november
Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

2 december
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

9 december
Bestuur FBZ

9 december
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

11 december
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

11 december
Klankbordgroep Cao UMC

In het nieuws

NursingCao-overleg ggz nog steeds muurvast

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Aanvraag faillissement Riagg Rijnmond
Werknemersorganisatie FBZ is door Riagg Rijnmond op de hoogte gesteld van de aanvraag van een faillissement. Dit slechte nieuws betekent onzekerheid voor de werknemers. De werknemersorganisaties blijven ook nu betrokken bij Riagg Rijnmond en houden vinger aan de pols met betrekking tot de afwikkeling van een faillissement. Zo wordt onder meer nagegaan of er sprake kan zijn van een eventuele doorstart. FBZ heeft de leden geïnformeerd over het overleg met de werkgever en de vragen die zij hebben gesteld over de mogelijkheden van overname. Namens  de aangesloten beroepsorganisaties vertegenwoordigt FBZ tientallen leden bij Riagg Rijnmond. Om vragen van leden te beantwoorden organiseren de werknemersorganisaties een gezamenlijke  ledenbijeenkomst. Een faillissement komt vaak onverwacht en dit leidt tot tal van vragen bij de werknemers. Bijvoorbeeld over voortzetting van de werkzaamheden, hoe lang het salaris nog doorloopt en of dat er direct naar ander werk gezocht moet worden.

Medewerkers willen een goede Cao GGZ
De cao voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) eindigde op  1 januari 2013. Na bijna twee jaar is er nog steeds geen nieuwe cao. Lees meer.

Geen indexering pensioenen PFZW
De pensioenen van PFZW stijgen niet mee met de lonen in de sector zorg en welzijn. Het bestuur van PFZW geeft aan dat er hiervoor op dit moment geen financiële ruimte is. Lees meer.

UMC Zorgverzekering:  verzekeringspakket voor 2015 bekend
UMC Zorgverzekering heeft haar verzekeringspakket voor 2015 bekendgemaakt. Dit is een collectieve verzekering waar umc-medewerkers gebruik van kunnen maken. Lees meer.

Officieel cao-akkoord VVT 
Het op 24 september jl. bereikte onderhandelaarsakkoord Cao VVT is op 5 november 2014 zonder enig voorbehoud door alle partijen bekrachtigd. Dit betekent dat er vanaf dit moment sprake is van een cao-akkoord VVT. Lees meer.

Input gevraagd voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG
Binnenkort starten de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. De huidige cao loopt per 31 december 2014 af. Lees meer.

PFZW biedt netto partnerpensioen
Pensioendeelnemers met een salaris boven 100.000 euro missen vanaf 1 januari 2015 pensioen als gevolg van de door de overheid bepaalde maximering van pensioenopbouw. PFZW biedt haar deelnemers nu de mogelijkheid om het partnerpensioen netto aan te vullen. Lees meer.

Informatiebijeenkomst over de werkkostenregeling in de gehandicaptenzorg
De bij de Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 betrokken partijen, waaronder werknemersorganisatie FBZ, nodigen medewerkers, ondernemingsraden en vakbondsconsulenten in de gehandicaptenzorg uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 26 november a.s. Met het oog op de invoering van de werkkostenregeling per januari 2015 hebben cao-partijen de afspraken die het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (hoofdstuk 12) van de Cao Gehandicaptenzorg staan grondig gewijzigd. Lees meer.

Wegens succes opnieuw voorlichtingsbijeenkomsten Werkbalans-tool
Wegens succes herhalen de cao-partijen, waaronder werknemersorganisatie FBZ, de voorlichtingsbijeenkomsten over het gebruik van de Werkbalans-tool. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de 20 FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • Riagg Rijnmond, Rotterdam
 • Jeugdriagg Noord-Holland Zuid, Haarlem
 • GGZ Drenthe
 • Zorgcentra de Betuwe, Culemborg
 • Driestroom, Elst
 • Lindenhout, Arnhem
 • ZorgSaam, Terneuzen
 • GGZ Friesland
 • Radboud UMC, Nijmegen
 • Zorgbalans, Haarlem
 • Fatima Schreuder Groep, Wehl/Arnhem
 • Sinai Centrum, Amstelveen

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer