Nieuwsbrief FBZ 13 november 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
13 november 2015

Week van de werkstress
16 november 2015

Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra
18 november 2015

Congres: ‘Agressie aanpakken doe je zó’
19 november 2015

Extra ledenraad FBZ
30 november 2015

Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra
2 december 2015

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

Nieuw op de site

Netto pensioenregeling: wat betekent dat voor werknemers?

Diverse instanties doen aanbiedingen voor zogeheten netto pensioenregelingen. Lees meer.

Positieve uitspraak voor werknemers in ontslagprocedure
De rechtbank Rotterdam bepaalde onlangs dat het Besluit overgangsrecht transitievergoeding niet van toepassing is als de werknemer door toepassing hiervan in een substantieel ongunstiger positie terecht komt. Lees meer.

Rapport ‘Aanpak veroorzakers agressie en geweld’
Veel zorginstellingen hebben een helder beleid als het gaat om de aanpak van agressie tegen medewerkers: agressie en geweld worden niet geaccepteerd.Lees meer.

Geen overeenstemming over pensioenaftopping in ziekenhuizen
Werknemersorganisaties en de NVZ zijn niet tot overeenstemming gekomen over de compensatie voor pensioenaftopping. Lees meer.

Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep loonruimteovereenkomst
Het Gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de FNV afgewezen om de afspraken in de loonruimteovereenkomst ongeldig te laten verklaren. Lees meer.

Akkoord over compensatie pensioenaftopping in umc’s
CMHF en AC/FBZ (centrales van overheidspersoneel) hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s. Lees meer.

Waar worden leden geraadpleegd?

FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-beroepsverenigingen en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • MCA Gemini Groep, Alkmaar & Den Helder
 • Promens Care Assen
 • NOVO Groningen
 • De Hoogstraat revalidatiecentrum Utrecht
 • Antonius Ziekenhuis N’gein & Zuwe Hofpoort, Woerden
 • Centrum voor Reuma en Revalidatie, Rotterdam
 • Pieter van Foreest, Delft
 • Entréa, Nijmegen
 • Triade, Lelystad
 • Elisabeth Tweestedenziekenhuis, Tilburg & Waalwijk
 • GGZ Friesland (overgang naar Synaeda)
 • Stichting Vitras (overgang naar GGD Utrecht)

Toptweets oktober

twitter

1. Geen overeenstemming over pensioenaftopping in ziekenhuizen. FBZ vraagt zich af: waar is het geld gebleven?http://bit.ly/1P9suBm
2. Kunnen werknemers bij ontslag toch een transitievergoeding krijgen, als dat eigenlijk niet van toepassing is? http://bit.ly/1P9nVH5
3. 180 instellingen in VVT, GGZ en gehandicaptenzorg doen mee aan sectorplan en begeleiden werknemers naar ander werk: http://ow.ly/TzqOX

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer