Nieuwsbrief FBZ 15 april 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg

15 april 2015

Onderhandelingen Cao UMC
15 april 2015

Bestuursvergadering FBZ
21 april 2015

Onderhandelingen Cao GGZ
28 april 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
29 april 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
29 april 2015

Klankbordgroep Cao GGZ
30 april 2015

Onderhandelingen Cao UMC

30 april 2015

In het nieuws

Nationale Zorggids: Cao-onderhandelingen universitair medische centra vandaag verder

Skipr: ‘Betere afstemming met cliënt helpt agressie voorkomen’
Skipr: Cao Ziekenhuizen aangenomen

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg van start

Op 15 april 2015 starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De huidige Cao Jeugdzorg verloopt op 1 mei 2015. Voor de cao-inzet is de achterban van FBZ om input gevraagd. Lees meer.

Achterban FBZ stemt in met Cao Ziekenhuizen
De werknemersachterban van FBZ heeft ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Ziekenhuizen. De ledenraadplegingen door de 18 FBZ-organisaties onder de werknemers in de ziekenhuizen liep tot 1 april 2015.Lees meer.

Doorstart ouderenzorg Pasana: behoud zorgaanbod en werkgelegenheid
De KwadrantGroep en ZuidOostZorg uit Drachten gaan de ouderenzorg in Noordoost-Friesland verlenen. Dat maakten de curatoren van het op 28 november 2014 failliet gegane zorggroep Pasana bekend. Lees meer.

Tweedaagse onderhandelingen Cao GGZ goed verlopen
Op 30 en 31 maart heeft FBZ samen met de andere werknemersorganisaties intensief overlegd met werkgeversorganisatie GGZ Nederland. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • Zorggroep Noorderbreedte (Leeuwarden)
 • Stichting Sint Jacob (Haarlem)
 • Treant Zorggroep (Emmen)
 • Pasana Care (Dokkum)
 • St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (Woerden)
 • Amaris Zorggroep (Laren)
 • Verslavingszorg Noord Nederland (Groningen)
 • Erasmus MC (Rotterdam)

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer