Nieuwsbrief FBZ 17 juni 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg

17 juni 2015

Ledenraad FBZ
29 juni 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
30 juni 2015

Bestuursvergadering FBZ
7 juli 2015

Uitslag ledenraadpleging nieuwe Cao UMC
7 juli 2015

Uitslag ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ
7 juli 2015

In het nieuws

Eindhovens Dagblad:Vakbonden willen behoud rechten zorgpersoneel WIJeindhoven

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

 

Nieuw op de site

Wat twittert FBZ vandaag?

FBZ zet @FBZarbeid actief in om de werknemersachterban van FBZ te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van cao’s. Lees meer.

Werkgelegenheid zorg neemt verder af
Komende twee jaar neemt de werkgelegenheid in de zorg met 27.000 banen af. Afgelopen jaren gingen al 22.000 banen verloren. Hiermee zet de daling van het aantal banen van werknemers in de zorg door. Lees meer.

Congres ‘Agressie aanpakken doe je zó’
Zeven branches, duizend professionals, negen workshops, drie thema’s, een beursvloer en alle ins en outs over de aanpak van agressie. Lees meer.

Update Cao Gezondheidscentra/AHG
Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties FBZ en FNV Zorg en Welzijn zijn al enige tijd intensief met elkaar in gesprek over een nieuwe toekomstbestendige cao. Lees meer.

Functiecreatie in de jeugdzorg
Welke functies kunnen in de jeugdzorg gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dit wordt onderzocht in een pilot functiecreatie door vier koepels van jeugdzorgorganisaties en SW-bedrijven. Lees meer.

BHV in Arbocatalogus VVT vernieuwd
In de Arbocatalogus VVT is het onderdeel bedrijfshulpverlening (BHV) volledig vernieuwd. Lees meer.

AC/FBZ bereikt onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao UMC
Tijdens de vijfde onderhandelingsronde hebben AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties in de vroege ochtend van 10 juni 2015 met werkgeversorganisatie NFU een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Lees meer.

Time-out cao-overleg gehandicaptenzorg
FBZ en de overige werknemersorganisaties nemen een time-out in het cao-overleg gehandicaptenzorg. In september wordt het overleg voortgezet. Lees meer.

ABP organiseert webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken
Via webinars die het Pensioenfonds ABP organiseert kunt u zich op een interactieve manier informeren over uw pensioen. Lees meer.

Wat betekent veranderende omgeving voor positie van universitair medisch specialisten?
Wat is de positie van universitair medisch specialisten in het veranderende zorglandschap? En hoe zorgt hun positionering ervoor dat ze de beste zorg blijven leveren aan de anderhalf miljoen patiënten die jaarlijks een beroep op hen doen? Lees meer.

Informatiecampagne Wet werk en zekerheid
Met de nieuwe Wet werk en zekerheid gaan op 1 juli 2015 nieuwe regels in. SZW heeft www.mijnwerkenzekerheid.nl gelanceerd om de werknemers te informeren. Lees meer.

SZW start campagne tegen pesten
Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens ervaring heeft met een gepeste collega. Lees meer.

Cao-documenten

Nieuwe cao-documenten op de website:

Sociaal plan

FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-beroepsorganisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:
 • Kwadrantgroep, Drachten
 • Ambiq, Hengelo
 • Emergis, Goes
 • ZSR, Tiel
 • Saxenburgh groep, Hardenberg
 • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
 • OCK het Spalier en Jeugdriagg NHZ

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer