Nieuwsbrief FBZ 19 augustus 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg

27 augustus 2015

Regiosessies Organiseren van Agressie-aanpak
10, 15 en 17 september 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
16 september 2015

Bestuursvergadering FBZ
6 oktober 2015

Bijeenkomst communicatienetwerk FBZ
13 oktober 2015

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

 

Nieuw op de site

ABP Partnerpensioen wijzigt

De ABP-regeling voor het PartnerPlusPensioen wordt per 1 januari 2016 opgeheven. Werknemers nemen het ingelegde bedrag mee in het ABP Partnerpensioen. Lees meer »

Nijpende situatie basisartsen op arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt voor artsen leeft iets op in het tweede kwartaal 2015. Maar met 65% minder vacatures in de afgelopen twee is de situatie voor basisartsen nijpend. Lees meer »

Welke arbeidsmarktfondsen zijn er in de zorg?
Een arbeidsmarktfonds stimuleert arbeidsmarktinitiatieven die de branche als geheel ten goede komen. Een overzicht van de fondsen in de zorg.
Lees meer »

Gehandicaptenzorg: op termijn vervangingsvraag door vergrijzing
Er zijn minder banen in de gehandicaptenzorg en de gemiddelde leeftijd van werknemers is toegenomen. Lees meer »

Medezeggenschap in de VVT: denk mee over eigen werktijden
Speerpunt in de Cao VVT is zeggenschap van medewerkers over de eigen werktijden. Onlangs startte het programma Kanteling werktijden.
Lees meer »

Waar worden leden geraadpleegd?

FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-beroepsorganisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

  • Noorderbrug – Groningen
  • Zonnehuisgroep Noord – Zuidhorn

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer