Nieuwsbrief FBZ 2 december 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Klankbordgroep AHG

1 december 2015

Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
2 december 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
9 december 2015

Publicaties

In november heeft het Bestuur van FBZ het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld. Dit vormt het kader voor de inzet voor de cao-onderhandelingen en het overleg met werkgevers in de instellingen overal in het land.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

Nieuw op de site

Overleg gestart over pensioenaftopping in de GGZ

GGZ Nederland heeft aangegeven vooralsnog niet over te gaan tot compensatie van werknemers. Lees meer »

Principeakkoord bereikt voor Cao Onderzoekinstellingen
AC/FBZ en de overige werknemersorganisaties hebben met werkgeversorganisatie WVOI een principeakkoord bereikt. Lees meer »

Wat gebeurt er met de pensioenpremies bij PFZW en ABP?
De premies voor volgend jaar zijn vastgesteld. De pensioenen worden in 2016 niet verhoogd. Lees meer »

Verslag landelijke OR-dag ziekenhuizen
Leden van OR’en in ziekenhuizen deden 12 november 2015 veel inspiratie op om actief aan de slag te gaan met cao-thema’s. Lees meer »

Cao Nederlandse Universiteiten: afspraken voor de sector over loonruimteovereenkomst
Conform de afspraken gaan de salarissen met terugwerkende kracht omhoog. Lees meer »

Achterban FBZ brengt stem uit over resultaat Cao Gehandicaptenzorg
Het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg ligt komende weken voor aan de achterban van FBZ. Lees meer »

Knutselcontracten bij universiteiten in strijd met cao
Universiteiten moeten fatsoenlijke contracten bieden voor structureel werk.Lees meer »

Extra geld voor aanpak agressie in de zorg
Het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ krijgt een vervolg. Lees meer »

Constructief overleg over Cao Gezondheidscentra
FBZ had op 18 november 2015 een constructief overleg over de Cao Gezondheidscentra met werkgeversorganisatie InEen. Lees meer »

Premies zorgverzekeringen bekend
UMC Zorgverzekering heeft de premietabellen voor 2016 gepubliceerd en IZZ Zorgverzekering heeft de premie voor 2016 bekendgemaakt.

Zeggenschap over eigen werktijden in de VVT
Binnen het programma Kanteling wordt de invloed van werknemers op de eigen werktijden vormgegeven. Lees meer »

Contact met de achterban

FBZ informeert via e-mail over ontwikkelingen binnen de instelling

FBZ is samen met de beroepsverenigingen gestart met het per e-mail informeren van werknemers over ontwikkelingen binnen de instelling waar men werkzaam is. Naast het landelijke cao-overleg voert FBZ namens de beroepsverenigingen overleg met honderden werkgevers in de instellingen om de personele gevolgen van een reorganisatie zoveel mogelijk te voorkomen. In de instellingen werken tal van beroepsgroepen die tot de achterban van FBZ behoren. Lees meer.

Contact met achterban FBZ
Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de (beroeps)verenigingen en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel groep, GGZ Eindhoven, GGZ Breburg, Novadic-Kentron, GGZ WNB of de Viersprong
 • GGZ Drenthe
 • Het Poortje
 • Iriszorg
 • ViaReva & Groot Klimmendaal
 • Sensire
 • SIZA
 • TU Twente
 • ZorgSaam

Nieuwe cao-documenten

Afgelopen weken zijn de volgende nieuwe cao-documenten gepubliceerd:

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer