Nieuwsbrief FBZ 21 januari 2015

klik hier voor de webversie

Agenda

Klankbordgroep Cao Gehandicaptenzorg
17 februari 2015

Bijeenkomst communicatienetwerk FBZ
3 maart 2015

Onderhandelingen Cao UMC
6 maart 2015

Bestuursvergadering FBZ
10 maart 2015

Onderhandelingen Cao UMC
17 maart 2015

Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2015

Het Arbeidsvoorwaardenbeleid van FBZ vormt het kader voor de cao-inzet en cao-onderhandelingen.
Lees meer.

In het nieuws

Nationale zorggids: vakbonden bereiden acties ziekenhuizen voor

Blik op Nieuws: vakbonden niet akkoord met eindbod cao ziekenhuizen
Telegraaf: Zorg-cao op de klippen
Zorgvisie: Abvakabo wint kort geding van ActiZ
Skipr: vakbonden slaan eindbod cao ziekenhuizen af
Nu.nl: ziekenacties dichterbij na verwerpen cao

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Kaderleden mobiliseren collega’s voor acties Cao Ziekenhuizen
Na overleg met hun achterban verwierpen op 8 december 2014 de werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU‘91 het eindbod van de NVZ voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Toch is het van groot belang dat er een nieuwe Cao Ziekenhuizen gaat komen. Lees meer.

Werknemersorganisatie FBZ lanceert nieuwe website
De site informeert over actuele zaken die verband houden met de werknemersbelangen van zorgprofessionals die in dienstverband werken in de zorginstellingen. Van ontwikkelingen op het gebied van de collectieve arbeidsvoorwaarden die geregeld worden in cao’s tot het overleg over sociaal plannen in de instellingen. Maar ook over onderwerpen als functiewaardering of pensioen. Lees meer

Input voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg?
De Cao Gehandicaptenzorg loopt per 1 maart 2015 af. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten in maart 2015. Lees meer

Suggesties voor nieuwe Cao Jeugdzorg?
De Cao Jeugdzorg loopt per 30 april 2015 af. Voordat de onderhandelingen van start gaan bepaalt werknemersorganisatie FBZ de inzet voor de nieuwe Cao Jeugdzorg. Lees meer

Leden stemmen in grote meerderheid in met Cao Onderzoekinstellingen 2015
De leden van de werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Overheid en de WVOI (Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen) hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Onderzoekinstellingen 2015. Het akkoord kwam op 18 december 2014 tot stand. Lees meer

Ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg
In de Cao Jeugdzorg 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de tegemoetkoming tijdens ouderschapsverlof. De brochure Ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg geeft een toelichting op deze afspraken. Lees meer

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015
Op het vlak van de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar een aantal belangrijke wetten aangenomen. Bijvoorbeeld de Wet, werk en zekerheid, de Wet Arbeid en zorg, de Participatiewet en de Verzamelwet pensioenen 2014. Lees meer

Leden stemmen in met nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Alle FBZ-verenigingen, met leden die vallen onder de Cao Nederlandse Universiteiten (NU), hebben hun leden geraadpleegd over het onderhandelaarsakkoord Cao NU 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016. Inmiddels is de uitslag van de ledenraadpleging binnen. De leden hebben ingestemd met het akkoord. Lees meer

Pensioen PFZW: Wat verandert in 2015?
De AOW en de aanvullende pensioenen worden te duur. Om zowel de AOW als het aanvullend pensioen betaalbaar te houden, verandert de overheid het pensioenstelsel. Door de aanpassingen zijn de pensioenen beter bestand tegen de vergrijzing van de bevolking en een tegenzittende economie. De aanpassingen moeten zorgen voor sterkere pensioenen en een beter evenwicht tussen jong en oud bij het verdelen van meevallers en tegenvallers. Wat houden de veranderingen in? Lees meer

Kort geding leidt tot nader overleg over teksten Cao VVT 2014-2016
De kantonrechter van de Rechtbank Midden–Nederland heeft bij vonnis in kort geding van 31 december 2014 geoordeeld dat ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 op dit moment nog geen uitvoering mogen geven aan de tussen hen gesloten Cao VVT 2014-2016. Lees meer

Kort geding leidt helaas tot uitstel Cao VVT 2014-2016
Begin december 2014 ontstond een geschil tussen Abvakabo FNV en de andere cao-partijen (ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, NU’91, FBZ) over de teksten van de nieuwe Cao VVT 2014-2016. Abvakabo FNV besloot daarop een kort geding aan te spannen tegen de andere cao-partijen. De zitting vond plaats op 24 december 2014. Op 31 december jl. heeft de rechter uitspraak gedaan. Lees meer

Werknemersorganisaties zeggen ‘nee’ tegen eindbod Cao Ziekenhuizen
Werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU‘91 hebben het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen, na overleg met hun achterban, verworpen. Lees meer

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen)
 • Ons Tweede Thuis (Aalsmeer)
 • Opella (Ede)
 • ’s Heeren Loo (Amersfoort)
 • Stichting Zorggroep Pasana (Dokkum)
 • Entréa (Weurt)
 • Saxenburgh Groep (Hardenberg)
 • Dichterbij (Ottersum)
 • Samenvoeging Bureau Jeugdzorg Groningen en Bureau Jeugdzorg Drenthe tot Jeugdbescherming Noord

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer