Nieuwsbrief FBZ 21 oktober 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg

23 en 30 oktober 2015

Onderhandelingen Cao Onderzoekinstellingen
26 oktober 2015

Conferentie SoFoKles Duurzaam Advies over Inzetbaarheid
5 november 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
11 november 2015

Medezeggenschapsdag ziekenhuizen (StAZ)
12 november 2015

In het nieuws

NOS: Minder dan 2 procent stemt bij FNV-referendum over cao ambtenaren
Skipr: ‘Steun bestuur noodzakelijk voor aanpak agressie’
Leeuwarder Courant:Onwil bij Noorderbreedte

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

Nieuw op de site

De snelste weg naar vitale medewerkers

Wat kunnen werkgevers doen om de vitaliteit en tevredenheid van zorgmedewerkers te verbeteren? Lees meer.

Sectorplan: 180 instellingen in GGZ, VVT en gehandicaptenzorg doen mee
Vanuit het sectorplan zorg worden met ontslag bedreigde en ontslagen medewerkers op praktische wijze ondersteund in het zoeken naar ander werk. Lees meer.

Subsidiemogelijkheid voor duurzame inzetbaarheid werknemers
Tot uiterlijk 13 november 2015 kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Lees meer.

Nieuwe hypotheekvorm opent deuren voor wie zorgt
Speciaal voor deelnemers aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is er sinds eind september een nieuwe hypotheekverstrekker. Lees meer.

AC/FBZ stemt in met eindbod NFU
De NFU heeft een eindbod gedaan voor het compenseren van de pensioenaftopping, dat volgens het Ambtenarencentrum/FBZ tegemoetkomt aan de wensen die tijdens de onderhandelingen op tafel zijn gelegd. Lees meer.

Week van de Oefentherapie van 12 t/m 19 oktober 2015
Wat doet die oefentherapeut Cesar-Mensendieck eigenlijk? Maak kennis met de specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Lees meer.

Ervaringen delen na invoering Functieboek Jeugdzorg?
FCB organiseert donderdag 26 november 2015 een voortgangssessie over de invoering van het Functieboek. Lees meer.

Huisartsenzorg verbetert met ‘Het roer gaat om’
Met het akkoord ‘Het roer gaat om’ hebben huisartsen, verzekeraars, het ministerie van VWS, en belangenverenigingen belangrijke stappen gezet om goede huisartsenzorg te leveren. Lees meer.

Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG krijgen vervolg
Er zijn twee onderhandelrondes gepland op 18 november 2015 en 2 december 2015. Lees meer.

Nieuwe kans voor ondersteuning bij anti-agressiebeleid
Het is tijdelijk weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Lees meer.

Achterban verwerpt voorstel NVZ pensioenaftopping
Medisch specialisten in dienstverband hebben tijdens informatiebijeenkomsten over pensioenaftopping het voorstel van de NVZ en masse verworpen. Lees meer.

ESF-subsidie biedt kansen voor duurzaam werken in de VVT
Vanaf 19 oktober 2015 kunnen organisaties subsidie aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te stimuleren. Lees meer.

Rechter: bovensectoraal akkoord is geldig
De FNV heeft het kort geding over de loonruimteovereenkomst verloren. Lees meer.

Waar worden leden geraadpleegd?

FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-beroepsverenigingen en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom
 • Entréa, Weurt
 • Amaris zorggroep, Laren
 • Noorderbreedte, Leeuwarden
 • ZorgSaam, Terneuzen
 • Driezorg, Zwolle
 • ViaReva, Apeldoorn en Groot Klimmendaal, Arnhem

Nieuwe cao-documenten

Van de volgende cao’s is nu een pdf beschikbaar:

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer