Nieuwsbrief FBZ 22 december 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Bestuursvergadering FBZ

7 januari 2016

Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
27 januari 2016

Algemene Vergadering
4 februari 2016

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

Nieuwe bestuurlijke organisatie FBZ

De ledenraad van FBZ heeft 7 december jl. ingestemd met de nieuwe statuten van FBZ. Die voorzien in een nieuwe bestuurlijke organisatie per 1 januari 2016. Lees meer »

Cao-nieuws

2015: Een goed cao-jaar!
Praktisch alle cao’s waarbij FBZ cao-partij is zijn in 2015 tot stand gekomen. FBZ kijkt dus terug op een buitengewoon goed cao-jaar. Lees meer »

Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg
FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met Jeugdzorg Nederland voor een nieuwe cao. Lees meer »

Nieuwe Cao Onderzoekinstellingen een feit
De leden van AC-HOP hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Lees meer »

FBZ stemt in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
Leden van de FBZ-beroepsverenigingen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Lees meer »

Eerste ziekenhuizen compenseren pensioenaftopping
Zeker vijf algemene ziekenhuizen gaan volledig en dus 100% van het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie terugbetalen aan werknemers. Lees meer »

Contact met de achterban

Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de (beroeps)verenigingen en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel groep, GGZ Eindhoven, GGZ Breburg, Novadic-Kentron, GGZ WNB of de Viersprong
 • Amstelring inzake sluiting Willem Dreeshuis
 • Zorggroep Almere (overgang fysiotherapie en oefentherapie)
 • GGZ Rivierduinen, Leiden
 • Jeugdbescherming Gelderland en Jeugdbescherming Overijssel
 • PuurZuid, Amsterdam
 • De Twentse Zorgcentra, Enschede
 • SIZA, Arnhem
 • Afd. PAAZ Saxenburgh Groep, Hardenberg
 • Lindenhout, Arnhem
 • Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
 • MC Groep / MC IJsselmeerziekenhuizen, Lelystad
 • Dimence, Deventer
 • Universiteit Twente, Enschede

Meer ontwikkelingen

Sociale zekerheid: overzicht van de maatregelen per januari 2016
Vanaf januari gaat vanuit de Wwz een aantal nieuwe maatregelen in. Ook treedt de nieuwe Wet flexibel werken in. Wat betekent dit voor werknemers?
Lees meer »Aantal artsen met WW-uitkering gestegen
Het aantal vacatures voor artsen nam toe, maar de instroom van nieuwe artsen ook. Lees meer »

Met hardlopen fysieke klachten terugdringen
Veel werknemers in de zorg ervaren fysieke klachten. Speciaal voor hen worden hardloopclinics georganiseerd. Lees meer »

Nieuwe handreiking maakt werk van scholing in ziekenhuizen
In opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder FBZ heeft de StAZ de handreiking scholingsverzoek ontwikkeld. Lees meer »

Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
Nachtdiensten ontregelen het natuurlijke bioritme en dat kan leiden tot specifieke gezondheidsklachten. Lees meer »

Duurzaam inzetbare werknemers: vergroot wat al goed gaat
Kennis over duurzame inzetbaarheid is er in ruime mate, maar wanneer ‘pakt’ het medewerkers? Lees meer »

Nieuwe instrumenten in Arbocatalogus VVT
Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk zodat medewerkers veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. Lees meer »

Is de verschuiving van zeggenschap over werktijden in uw VVT-instelling ingevoerd?
FBZ wil als cao-partij weten hoe het staat met de verschuiving  van de zeggenschap van werkgever naar werknemer. Lees meer »

Forse bezuinigingen GGZ Drenthe: verlies 240 banen
In navolging van een eerdere reorganisatie gaan bij GGZ Drenthe komende drie jaar opnieuw veel arbeidsplaatsen verloren. Lees meer »

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer