Nieuwsbrief FBZ 22 oktober 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

22 oktober
Onderhandelingen Cao Onderzoekinstellingen

28 oktober
Bestuur FBZ

28 oktober
Ledenraad FBZ

6 november
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

10 november
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

12 november
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

17 november
Dagelijks Bestuur FBZ

25 november
Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

In het nieuws

Provinciale Zeeuwse Courant: Eind oktober eerste overleg sociaal plan ZorgSaam
Skipr: Werkgevers stemmen in met CAO VVT

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Onderhandelingsresultaat nieuwe pensioenregeling ABPReorganisatie zorginstelling ZorgSaam kost 288 arbeidsplaatsen
Werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben 30 oktober 2014 het eerste overleg bij zorginstelling ZorgSaam in verband met het reorganisatieplan waarbij 288 arbeidsplaatsen in het geding zijn. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant.
Vakbondsbestuurders willen allereerst uitleg van de Raad van Bestuur over hoe het zover heeft kunnen komen. Inzet is: gedwongen ontslagen voorkomen en mensen begeleiden van werk naar werk. De werknemersorganisaties beseffen dat dit een lastig karwei wordt. Personeel wordt door de vakbondsbestuurders aangeraden nergens mee akkoord te gaan, voordat er een sociaal plan ligt en onder meer de Ondernemingsraad advies heeft uitgebracht. FBZ heeft de werknemers die lid zijn bij een van de 20 FBZ-organisaties hierover geïnformeerd.

Werknemersorganisaties en werkgevers hebben voor het pensioenfonds ABP een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Als de achterbannen van de werknemersorganisaties en werkgevers instemmen met de aanpassingen gaan deze vanaf 1 januari 2015 gelden. Deze pensioenregeling is onder andere van toepassing op werknemers in umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor werknemers? Lees meer.

Cao Ziekenhuizen: werkgevers schorten overleg op
Na een nacht onderhandelen, is in de vroege ochtend van 16 oktober het overleg voor de Cao Ziekenhuizen opgeschort door de werkgevers. De werknemersorganisaties zijn zwaar teleurgesteld. De nachtelijke onderhandelingen om verbetering te bereiken voor ruim 190.000 werknemers in ziekenhuizen hebben wederom niet tot een resultaat geleid. Lees meer.

Werkgevers zeggen Cao Gezondheidscentra/AHG op: wat betekent dit voor u?
Werkgeversvereniging InEen heeft de werknemersorganisaties waaronder FBZ ervan op de hoogte gesteld dat de werkgevers in de gezondheidscentra de Cao Gezondheidscentra/AHG met ingang van 1 januari 2015 opzeggen. Dit kan gevolgen hebben voor u als werknemer in een gezondheidscentrum. Wat betekent dit voor u? Lees meer.

Cao voor de GGZ nog ver weg
GGZ Nederland sloot 3 oktober 2014 het overleg voor een nieuwe Cao GGZ omdat volgens GGZ Nederland verder overleg niet zinvol is. De werknemersorganisaties constateren dat werkgeversorganisatie GGZ Nederland de afspraken uit het sociaal akkoord niet na wil komen, zoals beperking van flexwerk en behoud van banen. En als het aan GGZ Nederland ligt wordt de wachtgeldregeling (zonder daarbij oog te hebben voor het sociaal akkoord) bijna volledig afgebroken en komt er geen loonsverhoging voor 2013 en 2014. Intussen zitten de werknemers in de GGZ zitten al ruim anderhalf jaar zonder nieuwe cao. Lees meer.

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao VVT
Het onderhandelaarsakkoord dat werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN bereikten voor een nieuwe Cao VVT wordt aan de leden van FBZ-organisaties voorgelegd. Lees meer.

 

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de 20 FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

  • Erasmus MC (Rotterdam)
  • Stichting Altrecht (Utrecht)
  • GGZ Drenthe (Assen)
  • Stichting Zorggroep Pasana (Dokkum)
  • ZorgSaam (Terneuzen)
  • tanteLouise-Vivensis (Bergen op Zoom)

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer