Nieuwsbrief FBZ 24 december 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

6 januari 2015
DB FBZ

8 januari 2015
Uitslag ledenraadpleging
Cao Nederlandse Universiteiten

9 januari 2015
Uitslag ledenraadpleging Cao Onderzoekinstellingen

27 januari 2015
Bestuur FBZ

In het nieuws

Skipr: Abvakabo bereidt kort geding Cao VVT voor
Skipr: Cao VVT definitief rond
Zorgvisie: Nieuwe tekst Cao VVT zonder Abvakabo FNV
GelderlanderDichterbij ligt overhoop met met vakbonden
Zorgvisie: Bom onder Cao VVT

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Onderhandelaarsakkoord Cao Onderzoekinstellingen 2015
Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) en werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak hebben op 18 december 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao Onderzoekinstellingen 2015. De cao voorziet onder andere in een structurele loonsverhoging én een eenmalige uitkering. Daarnaast zijn stappen gezet in het moderniseren van de cao. Lees meer.

RegioSessies ‘Risico’s van ambulant en alleenwerken’
Tijdens de RegioSessies ‘Risico’s van ambulant en alleenwerken’ worden tips en praktijkervaringen uitgewisseld over het voorkomen van agressie bij ambulant en alleenwerken. De sessies vinden plaats op 3 of 5 februari 2015. Voor meer informatie of inschrijven, zie de bijlage op www.fbz.nl.

Cao Jeugdzorg 2014-1015 algemeen verbindend verklaard
De Cao Jeugdzorg 2014-2015 is bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Lees meer.

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016
Het onderhandelaarsakkoord dat werknemersorganisaties bereikten met de VSNU voor een nieuwe Cao NU is aan de leden voorgelegd. Lees meer.

Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten
FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversorganisatie VSNU een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016. Cao-partijen zijn het onder meer eens geworden over een structurele loonsverhoging van in totaal 3,0% aangevuld met een eenmalige uitkering van 350 euro bruto in 2016. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het loopbaanperspectief van het wetenschappelijk personeel. Lees meer.

Eindbod NVZ voor Cao Ziekenhuizen afgewezen: voorlopig geen nieuwe cao
De gezamenlijke werknemersorganisaties waaronder FBZ zijn op 8 december bijeengekomen met hun leden uit klankbordgroepen/kadergroepen. De onderhandelaars kregen steun van de leden: ook zij vinden het eindbod van werkgeversorganisatie NVZ voor de Cao Ziekenhuizen onaanvaardbaar. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe cao is. Over een eindbod valt niet verder te onderhandelen: nu het eindbod is afgewezen, zullen we via acties een beter resultaat afdwingen. Lees meer.

85% zorgmedewerkers heeft fysieke problemen
In de zorg heeft 85% van de medewerkers te kampen met fysieke klachten. Van hen kan 23% door rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren. Bijna 80% vindt dat het werk fysiek zwaar. Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven. Dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierin zijn factoren onderzocht die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties. De oplossingen zitten volgens de onderzoekers vooral in het verminderen van de fysieke belasting en het verbeteren van het veiligheidsklimaat voor fysieke en psychische belasting. Het gaat hierbij om het verbeteren van en het naleven van het bestaande gezondheidsbeleid. Daarnaast is de onderlinge communicatie en de ondersteuning door collega’s en leidinggevenden van belang. Opvallend is de sterke samenhang die blijkt tussen het verbeteren van het psychosociale veiligheidsklimaat op de afdeling en het terugdringen van fysieke klachten. Bijna 11.000 zorgmedewerkers deden mee aan dit brede wetenschappelijk onderzoek. FBZ is hier als werknemersorganisatie bij betrokken. De 28.000 leden van de FBZ-organisaties werden opgeroepen mee te doen aan dit onderzoek. Meer informatie op: www.stichtingizz.nl/gezondwerkenindezorg.

Abvakabo houdt zich niet aan afspraken onderhandelaarsakkoord Cao VVT
Ondanks het feit dat de leden van alle werknemers- en werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord Cao VVT, houdt Abvakabo FNV zich niet aan de afspraken uit dit akkoord. Lees meer.

Laatste mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid
Vanaf 15 januari 2015 kunnen 200 zorginstellingen weer een aanvraag indienen voor de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Deze regeling is voor organisaties in de GGZ, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, VVT, revalidatiecentra, jeugdgezondheidszorg, umc’s en ziekenhuizen. Met de ondersteuningsregeling kunnen instellingen hun anti-agressiebeleid een extra impuls geven. Per instelling gaat het om een tegemoetkoming van maximaal 10.000 euro. De regeling loopt van 2012 tot 2015. Dit is de laatste mogelijkheid om van de regeling gebruik te maken. De belangstelling in voorgaande jaren was dermate groot dat het maximum aantal vragen binnen enkele dagen was bereikt. Het is dus belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen. Dit kan vanaf 15 januari  2014 via http://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de 20 FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • InteraktContour, Nunspeet
 • Entréa, Weurt
 • GGD Drenthe, Assen
 • Hilverzorg, Hilversum
 • Medisch Centrum Jan van Goyen, Amsterdam
 • BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam
 • Diakonessenhuis (Utrecht, Zeist en Doorn)
 • De Viersprong, Halsteren
 • Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden
 • Overgang Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland naar RDOG Hollands-Midden
 • Onderdeel ‘Toegang’ van Bureau Jeugdzorg Groningen
 • Pergamijn, Echt
 • Dichterbij, Ottersum
 • Werkzaamheden laboratorium Streekziekenhuis Kon. Beatrix (Winterswijk) naar Medlon BV.
 • ZorgSaam, Terneuzen
 • Vérian, Apeldoorn
 • Opella, Ede
 • SRON, Utrecht
 • Lievensberg Ziekenhuis (Bergen op Zoom), Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal) en de Stichting Nucleaire Geneeskunde West-Brabant (Roosendaal)
 • ARTI (Arnhem) & RISO (Deventer)

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer