Nieuwsbrief FBZ 25 maart 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao GGZ

30 maart 2015

Onderhandelingen Cao GGZ
31 maart 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
1 april 2015

Onderhandelingen Cao UMC
15 april 2015

Bestuursvergadering FBZ
21 april 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
29 april 2015

Onderhandelingen Cao UMC
30 april 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
1 mei 2015

In het nieuws

GGZ Totaal: Voorzichtige herstart onderhandelingen CAO-GGZ

Nu.nl: Principeakkoord nieuwe cao ziekenhuispersoneel
NRC: Principeakkoord Cao Ziekenhuizen: acties van de baan
Zorgvisie: Grote tevredenheid rond cao ziekenhuizen

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Cao Gezondheidscentra/AHG: werk in uitvoering

Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en FBZ zijn het afgelopen jaar intensief met elkaar in gesprek geweest over een vernieuwde opzet van de Cao Gezondheidscentra/AHG. De gesprekken zijn voorspoedig verlopen en aan de horizon begint zich een nieuwe toekomstbestendige cao af te tekenen. Lees meer.

Onderhandelingen voor nieuwe Cao UMC gestart
Dinsdag 17 maart 2015 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Universitair Medisch Centra (UMC) gestart. De cao, die geldt voor 67.000 medewerkers loopt per 1 april a.s. af. Belangrijke thema’s voor de bij het overleg betrokken werknemersorganisaties zijn: afspraken over loonsverhoging, werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid. Lees meer.

Nieuwe regiosessies tegen agressie in de zorg
Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is natuurlijk onacceptabel. Bij gedrag dat nog om te buigen is, weten medewerkers vaak zelf al hoe te handelen. Maar wat kun je doen als een cliënt of patiënt echt over de grens van het toelaatbare is gegaan? Tijdens de RegioSessies ‘Over de grens’ op 12, 19 en 21 mei 2015 delen (jeugd)zorgcollega’s en medewerkers van politie en OM welke mogelijkheden er zijn. Lees meer.

Hoe gezond en vitaal bent u? Doe mee aan onderzoek Vitaliteit voor de zorg!
Vanaf 16 maart tot en met 1 mei 2015 kunt u deelnemen aan onderzoek naar de gezondheid en vitaliteit van uzelf en uw collega’s in de zorg. Lees meer.

Minder werknemers, meer zelfstandigen in de zorg
In 2013 is het aantal banen van werknemers in de zorg voor het eerst sinds lange tijd afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. De daling was in bijna alle sectoren van de zorg zichtbaar. Ook in vrijwel alle beroepen liep het aantal banen terug. Alleen bij verpleegkundigen was sprake van een groei. In tegenstelling tot de daling van de werknemersbanen nam het aantal zelfstandigen in de zorg toe. Lees meer.

Onderhandelingen voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 10 maart 2015 van start gegaan. De cao voor 160.000 werknemers liep op 1 maart 2015 af. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • Meander MC, Amersfoort
 • Stichting Antes, Rotterdam en Parnassia Groep BV
 • GGZ Friesland
 • Vitalis WoonZorg Groep, Eindhoven
 • Amstelring, Amsterdam en Amstelveen
 • Tergooi, Hilversum en Blaricum
 • Meriant (onderdeel Alliade), Heerenveen

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer