Nieuwsbrief FBZ 27 mei 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg

28 mei 2015

Bestuursvergadering FBZ
2 juni 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
8 juni 2015

Onderhandelingen Cao UMC
9 juni 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
17 juni 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
23 juni 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
25 juni 2015

In het nieuws

NOS: Cao-akkoord geestelijke gezondheidszorg

FD: Akkoord over cao geestelijke gezondheidszorg (registreren)
Volkskrant: Akkoord over cao geestelijke gezondheidszorg
Zorgvisie: Cao’s in de zorg

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao GGZ
Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU ’91 hebben met werkgeversorganisatie GGZ Nederland in de nacht van 23 mei 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao GGZ. Lees meer.

Tekst Cao Jeugdzorg in toegankelijke taal
Volgens afspraak in het vorige akkoord voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015 is de tekst van de cao toegankelijker en leesbaarder gemaakt. Lees meer.

Update onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
In de vierde onderhandelingsronde voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg werden onder meer sociaal beleid, inkomenszekerheid en bijzonder verlof besproken. Lees meer.

Wet werk en zekerheid: Lagere regelgeving ontslagrecht gepubliceerd
Met de Wet werk en zekerheid treedt er op het gebied van ontslagrecht een aantal wijzigingen in werking. Lees meer.

Meer geld voor de aanpak van agressie
Minister Schippers van VWS maakt dit jaar 1 miljoen euro extra vrij voor het Actieplan Veilig werken in de Zorg. Onderdeel hiervan is het tegengaan van agressie op de werkvloer. Lees meer.

Cao-teksten

Afgelopen weken zijn de volgende cao-teksten geplaatst. Op de site zijn altijd de laatste versies te vinden.

Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016
Cao Jeugdzorg 2014-2016 (cao-tekst en bijlagen 1 tot en met 10)
Cao Jeugdzorg functieboek (bijlage 11)
Cao Ziekenhuizen 2014-2016

Sociaal plan

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:
  • Overgang werknemers Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis naar de Vijf Meren Kliniek (5MK)
  • Medlon, Enschede
  • Fusie Waterland Ziekenhuis en  Westfries Gasthuis tot Watergast
  • GGZ Delfland, Delft
  • Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Goes

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer