Nieuwsbrief FBZ 3 december 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

9 december
Bestuur FBZ

9 december
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

11 december
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

11 december
Klankbordgroep Cao UMC

18 december
Onderhandelilngen Cao Onderzoekinstellingen

In het nieuws

RTV Oost: Zorggroep Oude en Nieuwe Land trekt ontslag 290 medewerkers in
RTV RijnmondPersoneel failliete RIAGG naar informatieavond vakbonden

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie
Werkgeversorganisaties moeten de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft. Lees meer.

Faillissementsaanvraag Zorggroep Pasana
De Stichting Zorggroep Pasana heeft het faillissement van de gehele Zorggroep Pasana aangevraagd. Daar werken 1.400 medewerkers. De faillissementsaanvraag heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en de zorg in deze regio. Al jaren bestaat er zorg over het management bij Pasana. Met de grote schuld lijkt een faillissement nu onafwendbaar. Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Brigitte Sprokholt: “FBZ zal zich tot het uiterste inspannen om de werkgelegenheid te behouden. Er moet in ieder geval worden gekeken of een doorstart voor de ouderenzorg en voor het ziekenhuis mogelijk is.” Op 27 november 2014 organiseerde FBZ met de andere werknemersorganisaties een ledenbijeenkomst. Deze werd zeer druk bezocht, de zaal was tot op de laatste plek bezet. Medewerkers waren aangeslagen en hadden veel vragen over wat de gevolgen van een faillissement voor hen betekenen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het salaris van november? Wordt dit nog betaald? En: moet ik nu direct solliciteren? FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben toegelicht wat de rechten en plichten zijn van het personeel bij een faillissement. De medewerkers konden al hun vragen stellen en gaven aan de bijeenkomst zeer te waarderen.

Doorgeschoten flex breekpunt bij tiende ronde Cao Ziekenhuizen
De onderhandelingen op 25 november jl. voor de Cao Ziekenhuizen zijn door het aanbieden van een eindbod door werkgeversorganisatie NVZ abrupt beëindigd. Met het voorstel van de werkgevers kan de gewenste toename van zekerheid voor werknemers over werk en inkomen niet worden bereikt. Lees meer.

Meer banen weg bij GGZ Friesland
Door tegenvallende zorginkoop-afspraken moet GGZ Friesland de komende tijd nog eens 80 banen schrappen. Deze ontslagen komen bovenop de eerder aangekondigde banen van 120 werknemers. Het verlies van werk zorgt ervoor dat een grote groep medewerkers hun baan kwijtraakt en op zoek moet naar nieuw werk. Tijdens een ledenbijeenkomst zijn de medewerkers voorgelicht en werden tal van vragen beantwoord. Hoewel dat niet eenvoudig is, vindt FBZ  dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat medewerkers in een situatie zonder werk terechtkomen. FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben de medewerkers opgeroepen gebruik te maken van de maatregelen die moeten leiden naar ander werk. Onlangs zijn in een nieuw hoofdstuk van het sociaal plan mobiliteitsbevorderende maatregelen opgenomen. Medewerkers die (nog) niet boventallig zijn kunnen hiervan gebruikmaken. De kans op gedwongen ontslagen neemt af, als medewerkers op eigen initiatief vertrekken.

Geslaagde Inspiratiedag ‘Succesvol tegen agressie’
Meer dan 200 (jeugd)zorgprofessionals, vier workshoprondes en 44 sprekers uit achttien (jeugd)zorgorganisaties die met behulp van de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls hebben gegeven aan de aanpak van agressie tegen medewerkers. Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde eerste inspiratiedag van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de 20 FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • Rijnland zorggroep Leiderdorp en Diakonessenhuis Leiden
 • Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
 • Zorggroep Pasana, Dokkum
 • Kennemer Gasthuis Haarlem en Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk
 • Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
 • ZorgSaam, Terneuzen
 • Antes, Rotterdam (Bouman GGZ, Rotterdam en Delta Psychiatrisch ziekenhuis, Poortugaal)
 • Stichting Tactus Verslavingszorg, Deventer
 • Viva! Zorggroep, Heemskerk
 • Bureau Jeugdzorg Groningen en Bureau Jeugdzorg Drenthe
 • Stichting Sherpa, Baarn

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer