Nieuwsbrief FBZ 4 maart 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Onderzoekinstellingen

9 maart 2015

Bestuursvergadering FBZ
10 maart 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
10 maart 2015

Onderhandelingen Cao UMC
17 maart 2015

Onderhandelingen Cao GGZ
30 maart 2015

Onderhandelingen Cao GGZ
31 maart 2015

In het nieuws

Nu.nl: Principeakkoord nieuwe cao ziekenhuispersoneel

Blik op Nieuws: Ultimatum gesteld aan werkgevers ziekenhuizen
Nationale zorggids:Mogelijk acties bij ziekenhuizen
Nu.nl: Personeel ziekenhuizen gaat mogelijk actie voeren
Zorgvisie: Vakbonden stellen ultimatum aan NVZ
Medical Facts: Drents ziekenhuispersoneel in actie voor nieuwe cao

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Na acties van werknemers in de ziekenhuizen is vanochtend in alle vroegte eindelijk een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. In de cao zijn afspraken gemaakt over koopkracht, echte banen en het verhogen van de kwaliteit binnen de zorg. Zo wordt het scholingsbudget met 3% per jaar verhoogd, wat de kwaliteit ten goede komt. Naast afspraken over scholing zijn afspraken gemaakt over een loonstijging van gemiddeld 6,5% en het verhogen van het aantal vaste contracten in plaats van flexcontracten. Alle verdere acties die gezamenlijk werden voorbereid door werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 zijn hiermee van de baan.Lees meer.

Vier zorgbonden melden zich voor cao-tafel ZKN
Sinds april 2014 is er een Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (Cao ZKN). FBZ heeft zich onlangs met de andere werknemersorganisaties bij ZKN gemeld om aan deze cao-tafel deel te nemen: de partijen achten zich voldoende representatief om de leden die bij ZKN-instellingen werken te vertegenwoordigen bij het tot stand komen van de nieuwe cao. FBZ wil aan deze cao-tafel de werknemersbelangen van de achterban van FBZ behartigen. Het gaat hierbij om leden bij AVBZ, KNGF, LAD, NAPA en NIP. Lees meer.

BIG-register en kwaliteitsregisters FBZ-verenigingen
Naast het BIG-register zijn er tal van kwaliteitsregisters waarmee de leden van FBZ-verenigingen te maken hebben. Bijgevoegd overzicht geeft een beeld van de registers per organisatie en de kosten van registratie en herregistratie.Lees meer.

Hervat overleg Cao GGZ goed verlopen
GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91 hebben op 2 maart 2015 een constructief cao-overleg gehad. Lees meer.

Cao VVT Algemeen Verbindend Verklaard
Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de Cao VVT 2015-2016 op 26 februari 2015 algemeen verbindend verklaard (AVV).Lees meer.

Vragen over functiewaardering?
Bij veel van de bij FBZ aangesloten verenigingen is FWG een actueel thema. Werknemers stellen daar vaak vragen over. Daarom ondersteunt het Bureau FBZ de beroepsverenigingen met antwoorden op veelgestelde vragen. Lees meer.

NVZ nodigt bonden uit voor onderhandelingen Cao Ziekenhuizen
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil weer aan tafel met de vakbonden. Vandaag heeft de NVZ een brief gestuurd, waarin ze de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 uitnodigt om op 3 maart 2015 weer aan tafel te komen. Lees meer.

SER-advies over toekomst arbeidsmarkt en WW
In nieuwe cao’s kunnen werkgevers en werknemersorganisaties afspraken maken over het derde WW-jaar. Werknemers moeten dan weer WW-premie gaan betalen en daar moet belastingverlaging tegenover staan. Lees meer.

Vakbonden stellen ultimatum aan werkgevers ziekenhuizen
Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 hebben werkgever de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een ultimatum gesteld. De NVZ heeft tot 9 maart 2015 de tijd om de vakbonden weer uit te nodigen voor een gesprek over de Cao Ziekenhuizen. Doet de NVZ dit niet, dan komen er acties. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

  • De Bascule, Amsterdam Zuidoost
  • Groot Klimmendaal, Arnhem
  • Trimbos, Utrecht
  • Spaarne Ziekenhuis & Kennemer Gasthuis; overdrachtsprotocol Medisch Specialistisch Bedrijf
  • Yorneo, Papenvoort
  • Lunetzorg, Eindhoven

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer