Nieuwsbrief FBZ 6 mei 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
12 mei 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
13 mei 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
18 mei 2015

Onderhandelingen Cao GGZ
22 mei 2015

Bestuursvergadering FBZ

2 juni 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
8 juni 2015

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg
17 juni 2015

In het nieuws

GGZ Totaal: Nog geen akkoord Cao GGZ
De Gelderlander:FNV heeft onnodig voor onrust gezorgd bij werknemers Sensire

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Cao UMC: veel vragen, nog geen antwoorden
Op 30 april 2015 hebben de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, AC/FBZ, CMHF en CNV Zorg en Welzijn voor de derde keer onderhandeld met werkgeversorganisatie NFU over een nieuwe Cao UMC. Lees meer.

Pensioenpremie rijksambtenaren toch uitbetaald
Rijksambtenaren krijgen het werkgeversdeel van de verlaagde pensioenpremie alsnog uitgekeerd. Dit geldt zowel voor de verlaagde opbouw waarmee alle werknemers in Nederland te maken hebben, als voor de aftopping van de pensioenopbouw voor werknemers die meer dan 100.000 euro verdienen. Lees meer.

FBZ groeit substantieel
De stijgende lijn van FBZ in de afgelopen jaren zet flink door. Het ledental bij FBZ-organisaties groeide in 2014 met 16,9%. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van www.werknemersindezorg.nl. Lees meer.

Onderzoek naar gevolgen beleidsmaatregelen voor arbeidsmarkt zorg
Wat zijn de gevolgen van (recente) beleidsmaatregelen van de overheid voor de arbeidsmarkt? Dat onderzoeken acht arbeidsmarktfondsen (waaronder de StAZ), samen met het ministerie van VWS. Lees meer.

Filmpjes good practices campagne ‘Wees duidelijk over agressie’
In filmpjes geven medewerkers van UMC Utrecht, Prisma (gehandicaptenzorg) en Mentrum (GGZ) aan hoe zij agressie hebben aangepakt. Lees meer.

Reguliere zorgvakbonden geweerd van cao-tafel ZKN
Met de instemming van de achterbannen met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao ZKN is vanaf 26 maart 2015 sprake van een nieuwe cao voor de medewerkers bij zelfstandige klinieken. Cao-partijen bij de Cao ZKN zijn werkgeversorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en Alternatief voor Vakbond (AVV). Lees meer.

Wat gebeurde er bij FBZ in 2014?
Over welke cao’s onderhandelt FBZ namens de aangesloten beroepsorganisaties? Wat waren de resultaten in 2014? Bij welke ontwikkelingen en activiteiten op de arbeidsmarkt is FBZ betrokken? Daarover leest u in het jaarverslag. Lees meer.

Cao GGZ: onderhandelingen voortgezet op 22 mei 2015
De onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ op 28 april 2015 hebben nog niet geleid tot een nieuwe cao voor de medewerkers binnen de GGZ. Lees meer.

Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra: gesproken over AHG en wachtgeld
Tijdens de onderhandelingen op 8 april 2015 over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG is met name gesproken over de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) en de wachtgeldregeling. Cao-partijen zijn werkgeversorganisatie InEEn en werknemersorganisaties FBZ en FNV Zorg en Welzijn. Lees meer.

Baan in gevaar? Kom naar bijeenkomst Omgaan met (dreigend) ontslag
Dreigend baanverlies geeft stress en onzekerheid. Wat moet er bij ontslag geregeld worden, juridisch en financieel? Informeer jezelf en kom op 11 of 18 mei 2015 naar de ledenavond van PGGM&CO in Zeist. Lees meer.

Tweede ronde Cao UMC: onderhandelingen nog in beginfase
Op 15 april 2015 hebben alle partijen die betrokken zijn bij de Cao UMC voor de tweede keer met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe cao. Tot veel meer dan het clusteren van thema’s is het niet gekomen. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

 • Saxenburgh Groep
 • Martini Ziekenhuis, Groningen
 • Pasana Care
 • Antonius Zorggroep, Sneek
 • Flevoziekenhuis, Almere
 • Ommelander Ziekenhuisgroep
 • Severinus, Veldhoven

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer