Nieuwsbrief FBZ 8 juli 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Komende weken zijn geen cao-onderhandelingen gepland

Handige websites

www.mijnwerkenzekerheid.nl

www.youchooz.nl (gezamenlijke arbeidsmarktfondsen)
www.salaris-informatie.nl

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

 

Nieuw op de site

FBZ stemt in met nieuwe Cao GGZ

De achterban van de FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao GGZ. Lees meer.

Voortgang overleg pensioenaftopping NVZ
De FBZ heeft op 3 juli samen met de andere werknemersorganisaties gesproken met de NVZ over de pensioenaftopping. Lees meer.

RegioSessies ‘Organiseren van agressieaanpak’
Een geslaagde aanpak van agressie vereist een goed geïmplementeerd anti-agressiebeleid. Wat is daarvoor nodig? Lees meer.

Wet werk en zekerheid: wat verandert er?
Met de Wet werk en zekerheid zijn sinds 1 januari 2015 de regels voor werk, ontslag en WW veranderd. Vanaf juli geldt een aantal nieuwe regels. Wat verandert er? Lees meer.

AOW-leeftijd sneller omhoog
Een ruime Eerste Kamer-meerderheid heeft in juni ingestemd met het schema voor de verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Lees meer.

Cao UMC: onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie geborgd
Met ingang van de Cao UMC 2015-2017 betalen de umc’s per 1 januari 2016 conform de nieuwe regelgeving een gemiddelde van de (individueel verkregen) TOD over verlofuren. Lees meer.

OR-dag ziekenhuizen: 12 november in Driebergen
De arbeidsmarkt verandert, de cao verandert mee. Wat betekent dat voor het werk in ziekenhuizen? Welke rol heeft een OR? Die vragen komen aan bod op de derde medezeggenschapsdag van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Lees meer.

Nieuw: app Cao Ziekenhuizen
De app van de nieuwe Cao Ziekenhuizen geeft werknemers en werkgevers snel inzicht in de afspraken in de cao. Lees meer.

Extra mogelijkheid ondersteuning anti-agressiebeleid
Op 18 juni 2015 is de inschrijving voor de extra gelden uit de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ geopend. Lees meer.

Cao-akkoord voor umc’s goed nieuws voor coassistenten
In het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC zijn ook afspraken gemaakt voor geneeskundestudenten die coschappen lopen.Lees meer.

Cao-documenten

Nieuwe cao-documenten op de website:

Sociaal plan

FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-beroepsorganisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:
 • Stichting Isala Klinieken, Zwolle
 • Zonnehuisgroep Noord, Zuidhorn
 • Lievegoed Zorggroep, Bilthoven
 • Het Poortje, Groningen
 • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
 • Het Spectrum en De Wielborgh, Dordrecht
 • OCK het Spalier en de Jeugdriagg NHZ
 • Stichting Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer