Nieuwsbrief FBZ 9 september 2015

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

Regiosessies Organiseren van Agressie-aanpak 

10, 15 en 17 september 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
14 september 2015

Landelijke OR-dag GGZ
28 september 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
5 oktober 2015

Bestuursvergadering FBZ
6 oktober 2015

Bijeenkomst communicatienetwerk FBZ
13 oktober 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
19 oktober 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
23 oktober 2015

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
30 oktober 2015

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nl.

twitter

Of volg het laatste nieuws via@FBZarbeid.

 

Nieuw op de site

12 november: medezeggenschapsdag voor OR-leden in ziekenhuizen

Arbeidsmarkt StAZ organiseert een medezeggenschapsdag op 12 november 2015 in Driebergen. Lees meer »

Mantelzorger worstelt met zorgtaken
Steeds meer mantelzorgers zuchten onder de zorgtaken die ze op zich nemen.Lees meer »

Onderhandeling Cao Gezondheidscentra/AHG moet snel vervolg krijgen
FBZ houdt de druk op de ketel om het vervolg van de onderhandelingen te plannen. Lees meer »

Meer zorgmedewerkers naar fysiotherapeut in 2014
In 2014 bezochten meer zorgmedewerkers de fysiotherapeut. Dat blijkt uit het jaarrapport Zorggebruik van Stichting IZZ. Lees meer »

Agressiebeleid: bijeenkomstenreeks ‘Incident? Actie!’
Na een agressie-incident moet een organisatie altijd in actie komen. Dat staat centraal in een nieuwe bijeenkomstenreeks. Lees meer »

Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst
Met het bovensectorale akkoord is een einde gekomen aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector. Lees meer »

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg opgeschort
Jeugdzorg Nederland heeft de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg opgeschort. Lees meer »

Meer weten over functiecreatie in de jeugdzorg? Neem deel aan de bijeenkomst
Hoor of deel uw ervaringen met het creëren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer »

Landelijke dag voor P&O-adviseurs en OR-leden in de GGZ
Tijdens deze dag staan de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de GGZ centraal. Lees meer »

Nijpende situatie basisartsen op arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt voor artsen liet in het tweede kwartaal van 2015 een kleine opleving zien, meldde KNMG eind juli in Medisch Contact. In totaal verschenen er 1.344 vacatures, 16% meer dan in het eerste kwartaal. Dat is nog lang niet genoeg voor de langere termijn. Lees meer »

Waar worden leden geraadpleegd?

FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. Recent zijn de werknemers die lid zijn van een van de FBZ-beroepsverenigingen en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd:

  • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen
  • Antonius Zorggroep, Sneek
  • Stichting Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam
  • Indigo Midden Nederland, Utrecht

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer