Nieuwsbrief FBZ april 2024

In de nieuwsbrief van april informatie over de cao UMC en uitnodigingen voor dialoogsessies en voor een online bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid in ziekenhuizen.

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao UMC

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao UMC. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Umc-werknemers krijgen in 2024 en 2025 een salarisverhoging van 7% (afgetopt op het maximum van schaal 11). Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van een generatieregeling en balansverlof. Lees verder.

Dialoogsessies FBZ 50 jaar

FBZ bestaat in 2024 vijftig jaar en organiseert een aantal interessante dialoogsessies over de toekomst van de zorg. De dialoogsessie vinden plaats op 28 februari, 5 juni en 25 september. Op 11 december is er een groot slotdebat. Heb jij ideeën over de toekomst van de zorg? Praat dan mee en meld je aan via deze link. De sessies vinden allemaal plaats van 15.00 tot 17.00 uur in NBC Nieuwegein. Lees verder.

Meld je aan voor online bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid in ziekenhuizen

Hoe houd je alle ballen in de lucht en zorg je dat je vitaal en met plezier naar je werk blijft gaan? Dat is de rode draad in een online bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid, die de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) op 23 mei van 09.00-10.15 uur organiseert. Werk je in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling? Dan kun je de online bijeenkomst gratis bijwonen. Lees verder.

Heb je de contributie van je vereniging al teruggevraagd?

De contributie die je als werknemer betaalt voor het lidmaatschap van een bij FBZ aangesloten beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. In tal van zorgcao’s hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie. Dit kan je een aanzienlijk voordeel opleveren. Je moet zelf in actie komen voor teruggave van de contributie over dit jaar. Lees verder.

Verschil van mening over bereikbaarheidsdiensten algemene ziekenhuizen

Vanuit diverse algemene ziekenhuizen zijn signalen binnengekomen dat werkgevers bereikbaarheidsdiensten vervangen door consignatiediensten. Dit kan voor werknemers nadelige gevolgen hebben. FBZ beraadt zich met de andere vakbonden op verdere stappen. Lees verder.

Bekijk de FBZ-nieuwsbrief van 3 april en van 24 april.

FBZ is de op een na grootste vakbond voor zorgprofessionals in Nederland. Deze federatie bestaat uit 27 beroepsverenigingen van zorgprofessionals in alle zorgsectoren. Ook NAPA is aangesloten. FBZ behartigt de belangen van de werkzame leden in dienstverband. In totaal gaat het om ruim 46.000 zorgprofessionals.

Bekijk de FBZ nieuwsbrieven en overige publicaties op de website van FBZ.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer